Wethouder Alex Schiffelers, Landgraaf, lid Algemeen en Dagelijks Bestuur 

'We worden steeds goed geïnformeerd'

'Een belangrijk verschil met 2019, is dat we niet meer fysiek vergaderen. Als lid van het Dagelijks Bestuur (DB) zit ik dicht bij de GGD-directie, die ons inhoudelijk en organisatorisch steeds goed informeert over de coronacrisis. Ik begrijp heel goed dat die crisis om andere overlegstructuren vraagt en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de directie rechtstreeks opdrachten geeft. Dat is nodig om de situatie onder controle te kunnen houden.

Verder moeten we realistisch zijn als het om het reguliere werk van de GGD gaat: de coronacrisis krijgt prioriteit. Toch is het gelukt om een deel van het reguliere werk, zoals het Rijksvaccinatieprogramma, goed door te laten gaan. En als ik kijk naar de dossiers één JGZ (Jeugdgezondheidszorg) en Trendbreuk, ik ben lid van beide stuurgroepen, dan zijn ook daarin in 2020 stappen gezet. Daar ben ik blij mee, want het gaat om belangrijke ontwikkelingen. Dankzij één JGZ krijgen we een goed beeld van de fysieke en mentale gezondheid van de jeugd van 0 tot 18 jaar in Zuid-Limburg. Dit is dan weer gekoppeld aan de trendbreukbeweging, waarin we programma’s gericht op de jeugd met elkaar afstemmen en breder uitrollen.'

×

GGD ZUID LIMBURG

Colofon
Een compliment of suggestie?