Wethouder Leo Jongen, Kerkrade, lid Algemeen en Dagelijks Bestuur

'In crisistijd is onze rol volgend, dienend en faciliterend'

'In een crisissituatie zoals die zich in 2020 heeft aangediend, is de GGD als het ware in een militaire stand geplaatst. Er is duidelijk een leidende rol weggelegd voor Frank Klaassen, gezien zijn functies als directeur publieke gezondheid en directeur van de veiligheidsregio Zuid-Limburg. 

Onze rol, die van bestuurders, is in de crisis meer volgend, dienend en waar mogelijk faciliterend. Tijdens de eerste golf stond de organisatie voor de vraag hoe de ‘manschappen’ goed in te zetten. In een volgende fase is de speciale COVID-organisatie opgezet. Ik vind dat directie en medewerkers het goed hebben gedaan en wij worden goed geïnformeerd. Daarnaast heeft de GGD met Christian Hoebe, lid van het OMT en hoogleraar infectieziektebestrijding, inhoudelijk een sterke woordvoerder. Ondanks de crisis is het reguliere werk van de GGD, zoals één JGZ (Jeugdgezondheidszorg), toch deels doorgegaan. Maar het is logisch dat de bestrijding van het virus voorrang krijgt. Voorzichtig handelen blijft het uitgangspunt.'

×

GGD ZUID LIMBURG

Colofon
Een compliment of suggestie?