Danny ten Berge, unithoofd GHOR

'De samenwerking verloopt enorm goed in Zuid-Limburg'

'Eind 2019 hebben we in Limburg twee weken lang in een grote provinciale ketenoefening een pandemie geoefend. Een paar maanden later brak er een echte pandemie uit. 

Zeker in die eerste golf hebben we veel gehad aan de kennis die we kort daarvoor in de oefening hadden opgedaan. Hierbij waren heel veel ‘witte partners’ betrokken: alle ziekenhuizen, huisartsenposten, verpleeg- en verzorgingshuizen en beide GGD’en en GHOR’en in Limburg. Crisisplannen zijn tegen het licht gehouden en processen goed in kaart gebracht. Daarnaast hebben we meerdere scenario’s geoefend, zoals de uitval van personeel en een tekort aan bedden. De belangrijkste les: een goede samenwerking is cruciaal.

Toen de echte crisis uitbrak waren de lijntjes kort en hebben we meteen een crisisstructuur opgezet. Elke dag komt er nieuwe informatie op je af en het is heel belangrijk dat je zo snel mogelijk een gedeeld beeld hebt van wat er aan de hand is. 

Bestuurders van de zorginstellingen zitten in het bestuurlijke crisisoverleg, zelf ben ik voorzitter van het operationeel crisisoverleg en de schakel met het bestuurlijk overleg. Zo is snel duidelijk welke problemen zich aandienen en kunnen we onderling snel afstemmen hoe die op te lossen. Voor het tekort aan beschermingsmiddelen voor het zorgpersoneel hebben we in de eerste golf bijvoorbeeld een coördinatiecentrum opgezet, van waaruit we de distributie hebben geregeld. Ook hebben we projecten opgezet, waaronder een zorgdashboard met informatie voor het management. Mijn rol en die van het GHOR was en is coördineren, organiseren, informeren en partijen verbinden. Deze crisis dwingt ons om samen te werken en dat gaat enorm goed in Zuid-Limburg, iedereen helpt mee. Zowel in het zorgnetwerk als in de Veiligheidsregio, waarin politie, bevolkingszorg en brandweer vertegenwoordigd zijn. Zelf vind ik het mooi dat we als GHOR de partijen kunnen ondersteunen en met elkaar verbinden.'    

×

GGD ZUID LIMBURG

Colofon
Een compliment of suggestie?