Ketenoefening 'Bioware'

Wat gebeurt er als er in de provincie Limburg een dodelijke infectieziekte uitbreekt? Welke zorgpartijen komen dan in actie en hoe werken ze optimaal met elkaar samen? Dat was de insteek van ‘Oefening BioWare’, de grootschalige crisissimulatie die afgelopen najaar plaatsvond in Limburg op initiatief van het Netwerk Acute Zorg Limburg. Onder andere de ziekenhuizen, huisartsenposten, verzorg- en verpleeghuizen en de GGD’en en GHOR-organisaties in Limburg werkten mee. Medewerkers van de GHOR droegen bij aan de voorbereiding en hadden een belangrijke rol tijdens de oefening zelf.

Een scenario met grote impact voor de GGD
De deelnemende organisaties zijn allemaal goed voorbereid op crisisomstandigheden. Tijdens de oefening stond de samenwerking tussen deze organisaties centraal. Hoe verloopt samenwerking en wat zijn de leerpunten? Het scenario voor de oefening was een grote griepepidemie en uitbraak van de dodelijke infectieziekte SARS. Mocht een dergelijke situatie zich daadwerkelijk voordoen dan hebben de GGD en de GHOR hierin belangrijke verantwoordelijkheden.
De professionals van infectieziektebestrijding dragen zorg voor de bestrijding van de infectieziekte en voor het contact- en brononderzoek. Dit op aangeven van landelijke adviezen. De GGD moet daarnaast zorgen voor de continuïteit van de ambulancezorg en de meldkamer. Ook op gebied van communicatie ligt er een belangrijke opgave. Zo moet gezorgd worden voor informatiedeling en voor communicatieadvies, zowel intern als extern. De GHOR richt zich op de zorgcontinuïteit in de regio en de verbindingen met de ziekenhuizen, huisartsenposten, verzorg- en verpleeghuizen en veiligheidspartners (politie, brandweer, gemeente en veiligheidsregio).
Omdat zoveel processen en mensen van de GGD betrokken zijn, wordt een crisisteam ingericht. Hier delen de vertegenwoordigers van de verschillende processen informatie en nemen zij besluiten. Ook dit werd tijdens de oefening in praktijk gebracht evenals het ketenoverleg op bestuurlijk niveau.

Veel geleerd
De oefening werd door alle partijen als zeer waardevol ervaren. De onafhankelijke waarnemers lieten weten dat het mooi was om de GHOR aan het werk te zien, waarbij is ingezet op thema’s waar de toegevoegde waarde zit van de GHOR.
Ontwikkelpunten voor de GGD en GHOR richten zich onder andere op het continueren van het bestuurlijk ketenoverleg, het verwachtingsmanagement binnen de keten en de doorontwikkeling van crisiscommunicatie.

×

GGD ZUID LIMBURG

Colofon
Een compliment of suggestie?