Nieuwe ambulancepost in Landgraaf

De ambulancedienst van de GGD Zuid Limburg voldoet, als een van de weinige ambulancediensten in Nederland, al jaren aan de wettelijke prestatienorm voor spoedeisende hulpverlening. Toch zijn er ook plekken waar de aanrijtijden structureel langer zijn. De oostelijke schil van Zuid-Limburg was zo’n gebied. De realisatie van de Buitenring Parkstad gaf de uitgelezen kans om die blinde vlek in het oosten aan te pakken.

Na een uitgebreide verkenning begin 2017, bleek Abdissenbosch, de optimale locatie voor een ambulancepost. Eind 2020 is het gebouw opgeleverd en in gebruik genomen. De eerste ervaringen zijn erg goed. De prestatiecijfers ambulancezorg in het oostelijk deel van Zuid-Limburg zijn, sinds de post in Abdissenbosch operationeel is, sterk verbeterd.

Met de missie van de GGD: “De GGD Zuid Limburg beschermt, bewaakt en bevordert de gezondheid van alle Zuid-Limburgers” zijn we er met trots in geslaagd om een ‘gezond gebouw’ neer te zetten. Er is uitsluitend gebruik gemaakt van natuurlijke materialen, de milieubelasting is minimaal, door volledige houtbouw is er sprake van een optimaal binnenklimaat en door de maximale isolatie blijft de energielast minimaal. 

×

GGD ZUID LIMBURG

Colofon
Een compliment of suggestie?