Somatische en psychiatrische expertise samen in de ambulance

De laatste jaren is er veel aandacht voor mensen met verward gedrag. Gemeenten en betrokken partners werken hard aan een integrale en goed functionerende aanpak voor deze mensen. Eén van de vraagstukken heeft betrekking op het vervoer van deze mensen. In Zuid-Limburg vindt vanaf 1 oktober 2019 het vervoer en de beoordeling van mensen met verward gedrag via de ambulancezorg plaats.

Op zoek naar een goede oplossing
Het vraagstuk voor vervoer begint vaak met een melding van overlast bij de politie. Vervoer van iemand met verward gedrag gebeurde dan ook vaak in een politieauto. De persoon ging mee naar het bureau en werd tijdelijk in een cel gezet. Dat was voor niemand goed. In Zuid-Limburg heeft dit vraagstuk al geruime tijd de aandacht. Er werd geëxperimenteerd met een pilot passend vervoer (psycholance), maar dit bleek geen goede oplossing. In 2019 hebben de betrokken partijen – waaronder Mondriaan, Zuyderland GGZ, de politie, de gemeenten en de zorgverzekeraars – besloten om het vervoer door de ambulancezorg te laten plaatsvinden.

Twee specialismen
In de nieuwe aanpak gaan twee specialisten samen op pad: een crisismedewerker vanuit de GGZ met psychiatrische deskundigheid en een ambulanceverpleegkundige met expertise op het gebied van somatiek. Als de ambulance bij de persoon met verward gedrag aankomt, bekijken beide specialisten ter plekke samen welke hulp nodig is.
Een voordeel van deze duale beoordeling is dat de wachttijd tot hulp aanzienlijk korter is. Bovendien vinden minder vervoersbewegingen plaats en hoeft de patiënt maar één keer, op één plek, zijn verhaal te doen. Bovendien kan op deze manier een betere beoordeling van de omgeving plaatsvinden en waar nodig betrokken worden in vervolgafspraken. Er vindt geen (onnodig) vervoer van de persoon met verward gedrag meer plaats voor somatische en psychiatrische beoordeling. Politie en ambulance worden ontlast doordat ze ter plaatse bij de patiënt niet meer (soms uren) hoeven te wachten op beoordeling en/of vervoer.

×

GGD ZUID LIMBURG

Colofon
Een compliment of suggestie?