Zorgcoördinatie Limburg 

In het kader van de overheidsplannen om de uitdagingen en druk in de acute zorgketen beter te managen, heeft GGD Zuid Limburg in 2020 het initiatief genomen om in samenwerking met de Huisartsenpost Maastricht en het Netwerk acute zorg Limburg,  het project ‘Zorgcoördinatie Limburg’ te starten. Het doel is een nieuw ontwerp voor regionaal passende zorgcoördinatie voor heel Limburg, rekening houdend met bestaande lokale en regionale verbindingen en initiatieven op dit vlak.

Een meer patiëntgerichte en toekomstbestendige samenwerking tussen de verschillende regionale partners in de acute zorgketen moet leiden tot betere afstemming van ‘de juiste zorg door de juiste zorgverlener op de juiste plaats’.

×

GGD ZUID LIMBURG

Colofon
Een compliment of suggestie?