COVID-19: Hoe het onvoorspelbare realiteit werd

Tijdens de jaarwisseling van 2019 naar 2020 was het nog onvoorspelbaar hoe het jaar 2020 Nederland zou veranderen. Geen evenementen, zoveel mogelijk thuis werken, scholen dicht, niet naar de kapper, geen trip naar het buitenland en zelfs geen middagje shoppen; het was nauwelijks voor te stellen. Van een ‘anderhalvemetersamenleving’ en ‘social distancing’ had nog niemand gehoord. En zelfs toen COVID-19 dichterbij kwam, was het moeilijk te bevatten wat de impact zou zijn en hoe lang deze pandemie de samenleving in de greep heeft. 

In februari 2020 veranderde de GGD Zuid Limburg in enkele weken tijd in een omvangrijke crisisorganisatie met een enorme opgave. Een organisatie die bijna dagelijks in het nieuws is en naast veel waardering ook te maken krijgt met de nodige kritiek. Met professionals die van de ene op de andere dag hun reguliere werk grotendeels inruilden om in deze crisis te helpen. Een organisatie die rechtstreeks van de minister opdrachten kreeg met implementatietermijnen die in een ‘normaal jaar’ ondenkbaar zijn. 

2020 was ook het jaar waarin de GGD aan Zuid-Limburg liet zien over een enorm verander- en organisatievermogen te beschikken en in staat te zijn om tijdig en adequaat in te spelen op de COVID-19-opdrachten. Een uitgebreide terugblik op dit bijzondere jaar leest u in een speciale coronaspecial die in mei 2021 uitkomt. 
In dit jaaroverzicht 2020 blikken we kort terug op de opdrachten die vanuit het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) aan de GGD Zuid Limburg zijn toebedeeld: 
•    Testen 
•    Bron- en contactonderzoek 
•    Persoonlijke beschermingsmiddelen
•    Zorgcontinuïteit

Eind 2020 werd duidelijk dat de GGD’en in Nederland ook een hoofdrol spelen in de landelijke vaccinatiestrategie. In de laatste weken van 2020 zijn de eerste voorbereidingen getroffen om medio januari te kunnen starten met vaccineren. 

Corona-informatielijn 
Eind februari kreeg de GGD in één week tijd meer telefoontjes over infectieziektebestrijding dan normaal in een heel jaar. Toen was het duidelijk; een corona-informatielijn is essentieel in de corona-aanpak in Zuid-Limburg en vormt de rode draad door alle corona-opdrachten heen.  
Er werd een telefoonteam van ongeveer 35 fte ingezet om mensen te informeren over het bron- en contactonderzoek en te helpen met het inplannen van een test. Er zijn 96.680 telefoongesprekken gevoerd met burgers. Veel gehoorde vragen gingen over vaccinatie, reizen die al dan niet konden doorgaan, kinderen die wel of niet naar school mochten, of testen zinvol is en wat te doen als een bekende positief bleek te zijn. In alle hectiek en onzekerheid was er één zekerheid: de dag na een persconferentie konden we rekenen op een enorme piek aan telefoontjes. 

×

GGD ZUID LIMBURG

Colofon
Een compliment of suggestie?