Na de dood?

De forensisch artsen van de GGD zorgen in opdracht van de gemeenten voor lijkschouw en doen waar nodig nader onderzoek bij overlijden. De lijkschouw is bedoeld om te achterhalen of er sprake is van een natuurlijke dood. Dit gebeurt bij elke overledene. In Nederland doet de huisarts of de behandelende specialist dit. Als er twijfel is of sprake is van natuurlijk overlijden, wordt de forensisch arts (gemeentelijke lijkschouwer) ingeschakeld. Deze probeert vast te stellen hoe de persoon is overleden: de oorzaak van overlijden en de wijze waarop. In 2019 hebben de forensisch artsen 453 lijkschouwingen gedaan.

De forensisch arts stelt een verklaring van overlijden op. Bij een niet natuurlijk overlijden wordt dit gerapporteerd aan het Openbaar Ministerie. Hier wordt vervolgens beoordeeld of er sprake is van een vermoedelijk strafbaar feit en nader onderzoek gedaan moet worden. Ook hiervoor wordt de forensisch arts ingeschakeld. De officier bepaalt vervolgens of op basis van de uitkomst toestemming gegeven kan worden voor het begraven of cremeren van de overledene. Ook kan de forensisch arts zorgen voor een verklaring voor het uitstel van begraven, bijvoorbeeld als een overleden persoon naar een ander land vervoerd moet worden. Bovendien wordt de forensisch arts ingeschakeld bij euthanasie (309 keer in 2019). De forensisch arts beoordeelt of de euthanasie volgens protocol is uitgevoerd.

In Nederland is het verplicht om een forensisch arts te raadplegen als een kind jonger dan 19 jaar komt te overlijden. Er wordt dan een zogenoemde NODOK melding gedaan: een melding Nader Onderzoek Doodsoorzaak Kinderen. In 2019 waren er 44 van deze meldingen. Als het overlijden van een minderjarige (<19 jaar) onverwacht en onverklaard is, kan met toestemming van de ouders nader onderzoek naar de doodsoorzaak plaatsvinden. Het langs deze weg achterhalen van de doodsoorzaak kan bijdragen aan de rouwverwerking.

Medische zorg aan arrestanten
De gemeenten zijn niet de enige opdrachtgever van de forensische geneeskunde. In opdracht van politie en justitie draagt de GGD zorg voor de medische zorg aan arrestanten. Ook leveren de forensisch artsen medische expertise voor onderzoek en rapportage in zaken als mishandeling, zedenzaken en misdrijven. Op deze manier bieden zij ondersteuning aan het opsporingsapparaat (politie en justitie).

×

GGD ZUID LIMBURG

Colofon
Een compliment of suggestie?