Forensische dienst… een stille dienstverlening 

De forensisch artsen van de GGD zorgen in opdracht van gemeenten voor lijkschouw en doen waar nodig onderzoek bij overlijden. In Nederland oordeelt de huisarts of behandelend specialist of er sprake is van een natuurlijke dood. Bij twijfel wordt de forensisch arts (gemeentelijke lijkschouwer) van de GGD ingeschakeld die de oorzaak en de wijze van overlijden probeert vast te stellen. 

In 2020 hebben de forensisch artsen 480 lijkschouwen gedaan. De forensisch arts stelt een verklaring van overlijden op en rapporteert een vermoeden van onnatuurlijk overlijden aan het Openbaar Ministerie. Ook wanneer sprake is van een vermoedelijk strafbaar feit en nader onderzoek nodig is, wordt de forensisch arts ingeschakeld. De officier bepaalt op basis van het onderzoek of de overledene begraven of gecremeerd kan worden. Ook kan de forensisch arts zorgen voor een verklaring van uitstel van begraven, bijvoorbeeld als de overledene naar een ander land vervoerd moet worden. 

De forensisch arts kan worden ingeschakeld bij euthanasie (300 keer in 2020) om te beoordelen of deze volgens protocol is uitgevoerd. 
In Nederland is het verplicht om een forensisch arts te raadplegen als een kind jonger dan 19 jaar overlijdt. Er wordt dan een zogenoemde NODOK-melding gedaan: een melding Nader Onderzoek Doodsoorzaak Kinderen. In 2020 waren er 37 van deze meldingen. Als het overlijden van een minderjarige (< 19 jaar) onverwacht en onverklaard is, kan met toestemming van de ouders nader onderzoek naar de doodsoorzaak plaatsvinden. Het langs deze weg achterhalen van de doodsoorzaak kan bijdragen aan de rouwverwerking. Bij 2 van de 37 meldingen in 2020 heeft een dergelijke NODOK-procedure plaatsgevonden.

×

GGD ZUID LIMBURG

Colofon
Een compliment of suggestie?