Vaccinatiegraad vraagt om aandacht

Het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) beschermt ons tegen 12 ernstige infectieziekten. Waar vaccinaties jarenlang een vanzelfsprekendheid waren, neemt het aantal vaccinatie twijfelaars in Nederland toe. Dit ingegeven door de vaak incorrecte informatie die beschikbaar is op het internet en via social media. Sinds 2015 zien we in Nederland een langzame, continue daling in de vaccinaties in het RVP. Met als consequentie dat ziekten zoals mazelen weer vaker voorkomen. De cijfers van het afgelopen jaar laten zien dat deze dat de dalende trend landelijk afvlakt. Helaas zien we dit in Zuid-Limburg nog niet. De vaccinatiegraad onder de zuigelingen is nog verder gedaald. Opvallend is ook dat in delen van Zuid-Limburg 5 tot 10% van de kinderen op tweejarige leeftijd nog geen enkele RVP-vaccinatie hebben gehad.

De daling in de vaccinatiegraad staat hoog op de agenda, ook bij de GGD. De professionals van jeugdgezondheidszorg en infectieziektebestrijding slaan hiervoor de handen ineen. Sinds 1 januari 2019 is het RVP wettelijk geborgd in de Wet publieke gezondheid. Hierdoor krijgen de professionals in Zuid-Limburg meer mogelijkheden om samen op te trekken en dit vraagstuk samen met gemeenten aan te pakken.

In 2019 zijn de voorbereidingen getroffen voor een onderzoek om meer inzicht te krijgen in de vaccinatiebereidheid van ouders. De professionals van de GGD hebben de expertise om te onderzoeken waarom ouders de keuze maken om hun kinderen wel of niet te vaccineren én om met ouders in gesprek te gaan over vaccinaties. In de aanloop naar het samengaan van de jeugdgezondheidszorgorganisaties in Zuid-Limburg (januari 2020) hebben professionals samen aandacht besteed aan het thema vaccinaties. Dit heeft geleid tot een aantal actiepunten. Dit heeft gezorgd voor een laagdrempelige afstemming tussen de professionals en verbetering van de communicatie. Nieuw is dat in 2019 de vaccinatiegraad per gemeente inzichtelijk is gemaakt. Bovendien zijn ambtenaren en wethouders betrokken bij de vaccinatiecampagnes.

×

GGD ZUID LIMBURG

Colofon
Een compliment of suggestie?