Op weg naar één JGZ

Het dossier Jeugdgezondheidszorg (JGZ) kent een lange geschiedenis. Afgelopen jaren was JGZ een terugkerend bestuurlijk thema. Dan ging het over de meest geschikte organisatievorm, de informatievoorziening en ook over het gemeentelijk opdrachtgeverschap. Dit laatste mede in relatie tot de rol van JGZ binnen het sociaal domein. Onderzoeken door BMC (2012) en Advante (2016) hebben input gegeven aan een discussie, maar hebben destijds niet tot concrete wijzigingen geleid. Sinds 1,5 jaar is het speelveld fundamenteel veranderd. De JGZ-organisaties hebben – vanuit de ambities uit het regionaal gezondheidsbeleid – de handen inéén geslagen op weg naar de toekomst. 

Op zoek naar een meer structurele oplossing voor de knelpunten in de huidige praktijk en op zoek naar dé best passende werkwijze om bij te dragen aan de trendbreuk, is door de JGZ-organisaties in Zuid-Limburg (Envida, GGD Zuid Limburg, MeanderGroep en Zuyderland) een verkenning uitgevoerd. Dit heeft geleid tot een voorstel van de 4 JGZ-organisaties om in de toekomst te komen tot één organisatie voor JGZ in Zuid-Limburg. 

Onder verantwoordelijkheid van de bestuurlijke stuurgroep JGZ is in 2019 hard gewerkt aan de totstandkoming van de nieuwe JGZ-organisatie in Zuid-Limburg. Er is toegewerkt naar één juridische entiteit voor JGZ in Zuid-Limburg. Medewerkers zijn vanaf dat moment in dienst van en vallen onder verantwoordelijkheid van de GGD Zuid Limburg. Benieuwd hoe dat traject is verlopen? Lees snel verder in het programma jeugdgezondheidszorg

×

GGD ZUID LIMBURG

Colofon
Een compliment of suggestie?