Lood, stikstof en 5G

Medische milieukunde (MMK) houdt zich bezig met de relatie tussen milieufactoren en gezondheid. De vraagstukken zijn vaak complex. Het belangrijkste doel is het beschermen en bevorderen van de gezondheid van burgers. Dit door het beperken van risico’s van milieufactoren en het stimuleren van positieve omgevingsfactoren.

Aandacht voor nieuwe gezondheidsrisico’s
Vragen over binnenmilieu, adviezen over bodemverontreiniging, geluid, fijnstof en gevaarlijke stoffen vroegen ook in 2019 weer om inzet van de professionals. In 2019 waren er ook nieuwe onderwerpen. Zo is er op dit moment veel aandacht voor de risico’s van lood in drinkwaterleidingen. Mensen kunnen via kraanwater lood binnenkrijgen. Dit is vooral het geval bij oude huizen die nog loden waterleidingen hebben. De professionals werden in de laatste maanden van 2019 regelmatig hierover bevraagd. Welke risico’s zijn er bij het drinken van het water uit deze leidingen en wat kunnen mensen doen om deze risico’s te voorkomen?

In onze leefomgeving duiken steeds vaker nieuwe stoffen op met mogelijke risico’s voor mens en milieu. In 2019 was er veel aandacht voor de zogenaamde PFAS-stoffen. Deze stoffen komen onder andere in het milieu door emissies uit fabrieken. Maar wat betekent dit nu voor onze gezondheid?

Ook de mogelijke gezondheidsrisico’s van het 5G-netwerk waren in 2019 een actueel thema waarover mensen veel vragen hebben. Ze vragen zich af of de blootstelling aan elektromagnetische straling door dit netwerk toeneemt en willen weten wat dit betekent voor hun gezondheid.

In 2019 was ook volop aandacht voor de stikstofproblematiek. Omdat veel vraagstukken niet alleen actueel zijn in Zuid-Limburg, maar overal in Nederland om aandacht vragen, stemmen de adviseurs van Medische Milieukunde de ontwikkelingen omtrent al deze onderwerpen af met o.a. het RIVM en andere collega’s in het land. Op deze manier kunnen de vragen eenduidig en aan de hand van de meest recente informatie worden gecommuniceerd.

×

GGD ZUID LIMBURG

Colofon
Een compliment of suggestie?