Personen met verward gedrag

Na elk ernstig incident waarbij een verdachte met psychische problemen betrokken is, laait de discussie weer op hoe om te gaan met personen met verward gedrag. Er zijn voorbeelden van afschuwelijke situaties, soms met dodelijke slachtoffers, maar slechts een enkeling is zo gevaarlijk; de meesten hebben gewoon hulp nodig. Zelf de weg naar hulp vinden is voor deze mensen vaak niet gemakkelijk en sommige mensen mijden zorg. Mensen met verward gedrag hebben vaak problemen op verschillende leefgebieden. Zo kunnen er psychische problemen zijn, zijn mensen verslaafd, vervuild of hebben schulden. Het vangnet Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) richt zich met de bemoeizorg aanpak op de doelgroep die zorg mijdt, meervoudige problemen heeft en in een zorgwekkende situatie verkeert.

In 2019 hebben de gemeenten in Zuid-Limburg samen met partners in het zorg- en veiligheidsdomein gewerkt aan een sluitende aanpak voor mensen met verward gedrag. Het vangnet was bij een aantal initiatieven betrokken en heeft onder andere een bijdrage geleverd aan het Regiecentrum en Crisisvoorzieningen Maatschappelijke Zorg in Maastricht. Daarnaast heeft het vangnet een meldpunt ingericht voor zogenoemde niet-acute meldingen. Dit meldpunt is 7 dagen per week bereikbaar tussen 08.30 uur en 21.00 uur.

De wijk GGD’er
In 2019 heeft de Wijk GGD’er zijn intrede gedaan bij het vangnet in Maastricht-Heuvelland. Samen met de wijkagent gaat de Wijk GGD’er op pad om als verbindingsofficier zorgwekkende signalen van burgers in de wijk in een vroegtijdig stadium door te geleiden naar de juiste zorg en/of ondersteuning. Meer weten over het werk van de Wijk GGD’er? Klik dan hier voor een filmpje.

Verbindingspunt Informatie en Advies
In 2019 is het vangnet aangesloten bij het Verbindingspunt Informatie & Advies (VIA) Zorg en Veiligheid Zuid-Limburg. Meldingen van politie over personen met verward gedrag komen binnen bij dit verbindingspunt. Hier wordt informatie bij elkaar gebracht om te komen tot de juiste aanpak.

Een deel van de personen die politie tegenkomt, is reeds bekend bij het vangnet OGGZ. De melding van het VIA wordt dan ook gezien als een moment om het contact met de cliënt te versterken. Een andere deel is bij geen van de ketenpartners bekend. Het vangnet OGGZ brengt in zo’n geval aan de hand van de Zelfredzaamheidsmatrix in beeld op welke leefgebieden sprake is van problemen om vervolgens middels bemoeizorg iemand te motiveren tot passende zorg. 

×

GGD ZUID LIMBURG

Colofon
Een compliment of suggestie?