Wijk-GGD’er tijdens corona

Als gevolg van de coronamaatregelen heeft het vangnetteam in 2020 minder mensen thuis bezocht. Telefonisch contact was een redelijk alternatief. Kenmerkend voor het vangnetwerk is echter het persoonlijke contact in de vertrouwde omgeving van de cliënt. Veel contacten vonden daarom plaats op een bankje in het park, bij mensen in de tuin of door middel van een wandeling. Indien noodzakelijk werd de cliënt alsnog thuis bezocht. Zo lukte het om de soms moeizaam tot stand gekomen contacten te onderhouden. Ook voor nieuwe meldingen en advies- en consultatievragen was het Vangnet in 2020 in coronatijd bereikbaar. 

Voor ketenpartners is het eveneens een uitdaging om tijdens corona contact te houden met deze kwetsbare zorgmijders. Het vangnet is daarom regelmatig gevraagd naar creatieve oplossingen. In maart en in mei 2020 heeft het vangnetteam een nieuwsbrief uitgebracht over de dienstverlening van het Vangnet en de Wijk-GGD’er tijdens corona. Daarna is het aantal adviesvragen met 45 procent toegenomen. 

De wijk-GGD’er en straatpsychiater
In 2020 zijn de Wijk-GGD’er en straatpsychiater, die in 2019 in Maastricht-Heuvelland hun intrede deden, intensief met wijkagenten op pad geweest. 
In hun rol als verbindingsofficier detecteren zij zorgwekkende signalen en zoeken naar mogelijke oplossingen. Door inzet van de wijk-GGD’er is het aantal consultvragen gestegen, en het aantal meldingen gedaald. Dat betekent dat de casussen die daadwerkelijk worden opgepakt door de vangnetmedewerker complexer worden en ook meer tijd vragen. Zowel de Wijk-GGD’er als de straatpsychiater zijn onderdeel van het Plan van aanpak ‘Personen met Verward Gedrag Maastricht-Heuvelland’. De contacten met de GGZ en de huisartsen verlopen hierdoor soepel. Hierdoor worden gedwongen opnames soms voorkomen en verloopt het proces bij een zorgmachtiging beter en sneller. 

In het begin van de coronapandemie bezochten zorginstellingen cliënten alleen in zeer acute situaties thuis. Daarom stagneerde de doorverwijzing in die periode regelmatig. Vooral in de eerste lockdown zorgden daklozen die overdag nergens terecht konden, regelmatig voor overlast in openbare ruimten. 

×

GGD ZUID LIMBURG

Colofon
Een compliment of suggestie?