Gezonde kinderen en jongeren

GGD Zuid Limburg zet zich in voor gezonde ontmoetingsplekken voor kinderen en jongeren. Een gezonde leefomgeving waarin gezond eten, niet roken en meer bewegen de makkelijke keuze is. Door middel van goede preventieve programma’s werkt de GGD aan een gezonde psychosociale ontwikkeling van het kind. Deze programma’s dragen bij aan de ambities uit het regionale gezondheidsbeleid ‘Zuid springt eruit’ waarmee gemeenten een trendbreuk willen bereiken in de gezondheidsachterstanden in Zuid-Limburg. 

JOGG
Het JOGG-programma is één aanpak om de leefomgeving van jongeren en kinderen gezonder te maken. JOGG staat voor ‘Jongeren Op Gezond Gewicht’. De GGD werkt in dit programma samen met ouders, scholen, kinderopvang, sportverenigingen, bedrijven, overheden en zorgverleners. Alle Zuid-Limburgse gemeenten hebben inmiddels de JOGG-aanpak omarmd. Tien JOGG-regisseurs, waarvan er zes werkzaam zijn bij de GGD Zuid Limburg, ondersteunen gemeenten om meer afstemming in de JOGG-aanpak te creëren en van elkaar te leren. De GGD Zuid Limburg heeft hiervoor een JOGG-regiocoördinator aangesteld. 

Gezonde Scholen en de Gezonde Basisschool van de Toekomst
De programma’s ‘Gezonde Basisschool voor de Toekomst’ (GBT) en de ‘Gezonde school-aanpak’ liggen in elkaars verlengde en versterken elkaar. 

Met het 'programma Gezonde School' werkt de school met een stappenplan aan verschillende gezondheidsthema's, met ondersteuning van de GGD. 
In 2020 is het aantal scholen in Zuid-Limburg met een Vignet Gezonde School gestegen van 76 naar 86. 

De 'Gezonde Basisschool van de Toekomst' is een intensief programma met naast voldoende onderwijs ook aandacht voor sport, beweging, ontspanning, cultuur, gezonde leefstijl en een gezonde lunch op school. Het streven was om in het schooljaar 2020/ 2021 op minimaal tien scholen te starten met het traject om Gezonde Basisschool van de Toekomst te worden. Inmiddels zijn 11 scholen met de voorbereidingen aan de slag. 
In 2020 heeft de GGD een GBT-coördinator aangesteld die scholen begeleidt om met gezondheid aan de slag te gaan. Scholen kunnen meteen op weg naar een GBT of via de Gezonde School-aanpak. De GBT-coördinator werkt samen met kwartiermakers vanuit de Provincie Limburg. 

Inventarisatie gezondheidsbeleid kinderopvang
In 2020 heeft de GGD Zuid Limburg geïnventariseerd wat de kinderopvang in Zuid-Limburg al doet rondom de gezondheid van kinderen tussen 0-4 jaar. Aan het onderzoek deden 123 kinderopvanglocaties (kinderdagverblijven, peuteropvang) en negen overkoepelende kinderopvangorganisaties mee. 86 gastouders, zeven gastouderbureaus en de JOGG-regisseurs hebben de vragenlijst ingevuld. 
De conclusies zijn verwerkt in een rapportage en factsheet die in kwartaal een 2021 worden opgeleverd. Veel kinderopvanglocaties zijn al goed aan de slag met gezondheid. Toch is er ook behoefte aan ondersteuning en wil men meer doen met de thema’s bewegen en groen.

×

GGD ZUID LIMBURG

Colofon
Een compliment of suggestie?