JOGG zet volop in op water drinken

In Zuid-Limburg is ruim één op de 7 kinderen te zwaar. En dat is er één op de 7 te veel. Veel gemeenten in Zuid-Limburg werken met de JOGG-aanpak om hier iets aan te doen. JOGG staat voor Jongeren op Gezond Gewicht. Het is een lokale aanpak met een focus op de omgeving van het kind zoals de ouders, scholen, sportverenigingen, bedrijven, overheden en zorgverleners. Het streven is dat iedereen zich inzet om gezond eten en bewegen voor kinderen en jongeren gemakkelijk en aantrekkelijk te maken.

Sinds 2014 zet de GGD zich in als JOGG-regisseur. Inmiddels werken 12 Zuid-Limburgse gemeenten met de JOGG-aanpak, waarvan de GGD in 8 gemeenten de JOGG-regisseur levert. Het is onder andere de taak van de JOGG-regisseur om partijen te verbinden, in beeld te brengen welke activiteiten en initiatieven er al zijn en te adviseren over nieuwe activiteiten en acties. In de meeste gemeenten in Zuid-Limburg ligt de focus op het kind van 0-12 jaar.

De JOGG-regisseur werkt volop samen met de arts en verpleegkundige van het consultatiebureau. Samen zorgen ze ervoor dat ouders meer informatie krijgen over de thema’s water drinken, meer bewegen en het eten van groente en fruit. Om de professionals te ondersteunen bij deze belangrijke taak en ouders een steuntje in de rug te geven, zijn diverse hulpmiddelen ontwikkeld, zoals het pakket “groente hapjes in 10 stapjes”, beweegkaarten en voorleesboekjes over voeding en bewegen.

In Zuid-Limburg is in 2019 veel aandacht geweest voor kinderopvanglocaties. De JOGG-regisseur adviseert deze locaties om bijvoorbeeld een gezonde kinderopvang coach op te leiden, om een voedingsbeleid op te stellen en om voldoende aandacht te hebben voor bewegen. En niet zonder succes. Er zijn al vele locaties volledig overgestapt op het drinken van water.

Water drinken is ook een speerpunt op de basisscholen. Met tappunten, bidons en lespakketten wordt aandacht gevraagd voor het drinken van water. Sommige scholen hebben DrinkWater dagen, andere zijn volledig overgestapt op water drinken. De landelijke EU schoolfruit campagne stimuleert het eten van fruit. Deze activiteiten krijgen aandacht gedurende het hele schooljaar en worden opgenomen in een gezondheidsbeleid van school.

×

GGD ZUID LIMBURG

Colofon
Een compliment of suggestie?