Wethouder Leon Geilen, voorzitter Stuurgroep Trendbreuk 

'Massa maken en onze slagkracht vergroten, dat is de Trendbreuk-beweging.'

'In 2020 zijn veel stappen gezet om de gezondheidsachterstand van Zuid-Limburg in te lopen, met eenheid in aanpak als uitgangspunt. Ondanks de coronacrisis lukt het om partijen met elkaar te verbinden en verschillen te overbruggen. Ik ben trots op die samenwerkingskracht, waar wij als stuurgroep focus in aanbrengen. Zodat we samen het doel voor ogen blijven houden: meer kinderen die gezond en kansrijk opgroeien. Het is duidelijk dat dit meer aandacht voor preventie vergt; een besef dat ook landelijk groeit. Evenals het besef dat juist buiten het gezondheidsdomein heel veel winst te boeken valt. Door onder andere te investeren in werk, gelijke kansen in het onderwijs en de inrichting van onze ruimte. Gezondheid als logisch onderdeel van alle domeinen, daar moeten we naartoe. Daar zullen wij ons als beweging voor inzetten en daarom gaan we in 2021 ook verder met onze lobby voor de status van Nationaal Programma voor Zuid-Limburg. Ons inziens wordt dat een breed programma waar Trendbreuk onderdeel van is. 

Dat vergt nog meer samenwerking en dat wordt zichtbaar in de eerste voortgangsrapportage Trendbreuk 2020; je ziet in één oogopslag wat wij doen en verschillende samenwerkingspartners komen aan het woord. Ik weet zeker dat dit anderen zal inspireren om zich bij ons aan te sluiten.'

×

GGD ZUID LIMBURG

Colofon
Een compliment of suggestie?