Adviezen en samenwerkingsovereenkomst

Ook de werkzaamheden van het team Sociaal Medische Advisering (SMA) zijn in 2020 beïnvloed door COVID-19. Ondanks dat mensen niet naar het spreekuur durfden te komen of vanwege klachten niet mochten komen werden er toch 2459 adviezen gegeven.

De adviesteams werkten in 2020 voor een groot deel telefonisch, in plaats van fysiek bij gemeenten. Een daling in het aantal casusbesprekingen laat zien dat het moeilijk was voor het adviesteam om elkaar te vinden en af te stemmen. Datzelfde geldt voor de consulenten van gemeenten die cliënten telefonisch in plaats van fysiek te woord moesten staan.

Samenwerkingsovereenkomst
In 2020 is met gemeenten uit de Westelijke Mijnstreek een samenwerkingsovereenkomst afgesloten voor de dienstverlening 2021 en verder. Sindsdien ontvangt de GGD de gemeentelijke bijdrage niet meer per verrichting, maar op basis van de werkelijke inzet van de arts. Naast een vermindering van administratieve lasten voor gemeenten en de GGD, wordt de inzet van de SMA-arts voor gemeenten hiermee flexibeler. 

×

GGD ZUID LIMBURG

Colofon
Een compliment of suggestie?