Fons Bovens, directeur GGD Zuid Limburg

'Publieke gezondheid staat door corona volop in de belangstelling'

'De bescherming van de bevolking is een van onze taken en daar zijn we in de coronacrisis volop mee bezig. Ik ben trots op wat we hierin doen. Maar ik ben er ook trots op dat het daarnaast gelukt is om te investeren in onze andere opgaven, zoals preventie. De publieke gezondheid staat door de coronacrisis volop in de belangstelling. Je kunt dat negatief duiden: door deze crisis zijn gezondheidsrisico’s groter geworden. Zo zijn er nu bijvoorbeeld meer mensen die psychische problemen oplopen. De andere kant van het verhaal is dat de groeiende aandacht voor preventie op steeds meer plaatsen tot uitdrukking komt. Zoals in partijprogramma’s van politieke partijen. En in voorstellen van verschillende zorgverzekeraars, die willen dat het kabinet meer ruimte biedt voor een regionale aanpak van preventie. Het bevestigt ons idee dat we met de trendbreukbeweging, die vormgeeft aan de ambities in de nota ‘Zuid Springt er uit’, op de goede weg zitten. De zestien gemeenten van Zuid-Limburg hebben in 2019 met deze nota ingestemd. Ondanks de coronacrisis zijn in 2020 meerdere stappen gezet om de vastgestelde ambities om te zetten in acties. Sterker, met de trendbreukbeweging lopen we landelijk gezien voorop in onze aanpak om de gezondheidsachterstand van deze regio in te halen. Zo is in 2020 de verdere uitrol van de Gezonde Basisschool van de Toekomst mede dankzij de trendbreukbeweging in gang gezet. Daarnaast zijn ambities als Kansrijke Start en een rookvrije omgeving (verder) omgezet in acties. Bovendien is duidelijk meer samenhang aangebracht in een aantal programma’s; een voorwaarde om de trend te kunnen breken. Dat dit is gelukt in de coronacrisis vind ik een topprestatie. 

Nu moeten we de ingezette koers vast zien te houden en te intensiveren. Ik heb er vertrouwen in dat dit lukt, want we hebben een onomkeerbare beweging in gang gezet. De Jeugdgezondheidszorg is hierin een cruciale partner, omdat die zich inzet voor het voorkomen van gezondheidsproblemen en breed naar gezondheid kijkt. Tot slot beschouw ik het Gezondheidsakkoord als een belangrijke steun in de rug. Want dit akkoord maakt goed duidelijk dat gezondheid niet alleen iets van de GGD ’s en gezondheidszorg is. Integendeel, de meeste gezondheidswinst kunnen we boeken met een brede aanpak waar de hele regio bij betrokken wordt. En daar zijn we al volop mee bezig.'

×

GGD ZUID LIMBURG

Colofon
Een compliment of suggestie?