Een extra steuntje in de rug

Stevig Ouderschap geeft gezinnen met een minder makkelijke start een steuntje in de rug. Met circa zes huisbezoeken van een speciaal opgeleide jeugdverpleegkundige, helpt Stevig Ouderschap ouders hun zelfvertrouwen en zelfredzaamheid te vergroten en hun sociale netwerk te versterken. Sommige is dit niet genoeg. Als jonge vrouwen te maken hebben met een opeenstapeling van problemen, is meer steun nodig. Het programma VoorZorg biedt deze ondersteuning tijdens de zwangerschap en bij de verzorging en opvoeding van het kind, totdat het 2 jaar oud is. Stevig Ouderschap en VoorZorg maken deel uit van het landelijke programma Kansrijke Start.

Een toekomst waar kinderen recht op hebben
In Zuid-Limburg werd vorig jaar op kleine schaal gestart met deze beide interventies en de eerste resultaten zijn absoluut positief. ‘Een moeder die nu een jaar deelneemt in het programma VoorZorg liet weten dat ze heel trots is op zichzelf als ze terugkijkt op het afgelopen jaar’, vertelt één van de verpleegkundigen. ‘Er waren veel problemen, maar het is haar gelukt om een gezond kindje op de wereld gezet, zonder bemoeienis van de kinderbescherming. Ze woont inmiddels zelfstandig in haar eigen appartement en gaat dit voorjaar starten met een opleiding tot docent.’

Bij stevig ouderschap geven ouders ook aan het prettig te vinden dat er iemand voor hun is die naar ze luistert en meedenkt zonder belerend te zijn. Ouders voelen zich sterker in hun rol als ouder en er is ook sprake van veilige hechting tussen ouder(s) en kind. De programma’s dragen eraan bij om de kinderen in de meest kwetsbare omstandigheden toch een toekomst te geven waar ze recht op hebben.

Aanmelding
Aanmelding voor VoorZorg en Stevig Ouderschap kan op verschillende manieren. Moeders kunnen zichzelf aanmelden, maar vaak komt een aanmelding via bijvoorbeeld een verloskundige, de huisarts of het maatschappelijk werk. Ook vanuit het zogenoemde hoog-risico-zwangeroverleg in de ziekenhuizen komen aanmeldingen voor VoorZorg. Als kinderen net geboren zijn, brengt de jeugdgezondheidszorg een huisbezoek. Tijdens dit bezoek vullen alle ouders een vragenlijst in. De antwoorden in deze lijst kunnen aanleiding zijn om ouders van pasgeboren kinderen te laten deelnemen aan Stevig Ouderschap.

×

GGD ZUID LIMBURG

Colofon
Een compliment of suggestie?