Roger Ruijters, bestuursvoorzitter Envida

‘Totstandkoming één JGZ was een haast organisch proces’

‘Het idee om onze krachten te bundelen tot één Jeugdgezondheidszorg voor Zuid-Limburg leefde al jaren. Hoewel de afzonderlijke organisaties goed werk leverden en de mensen op de werkvloer elkaar al goed wisten te vinden, waren we ons ervan bewust dat er pas werkelijke synergie ontstaat als je die samenwerking formaliseert. Als je dat rare schot dat ooit is ontstaan tussen de JGZ 0-4 en 4-18 er tussenuit haalt en niet organisatiebelangen, maar het kind centraal stelt.

Dat het er nu van is gekomen, heeft in de eerste plaats met een sense of urgency te maken. We beseften dat als we ieder op ons eigen eilandje blijven zitten, we de Trend niet kunnen breken. Dan kunnen we niet alle kinderen de goede start geven die we ze zo gunnen. De rekening daarvan krijgen we gepresenteerd in de vorm van stijgende kosten van de jeugdzorg. Wat ook meewerkte, is dat we elkaar als bestuurders hebben gevonden. We hebben vertrouwen in elkaar, zagen de noodzaak en voelden ook de druk vanuit de gemeenten om een beweging te maken. Alle reden om te zeggen: we zetten nu samen die stap voorwaarts.   

Het was een bijzonder proces. Het verliep haast organisch, en daardoor relatief soepel, met een beweging van onderop, waarbij draagvlak werd gezocht vanuit de uitvoering en professionals al snel heel enthousiast waren. En een beweging van bovenaf, waarbij je zaken bestuurlijk goed probeert te organiseren. Vivian Haine en Lidy van der Goot hebben goed leiderschap laten zien, door in plaats van met allemaal nieuw beleid te komen, vooral te inspireren en draagvlak te creëren.

Afscheid
Vanuit inhoudelijk oogpunt was dit een logische stap. Maar vanuit historisch perspectief is dit best ingrijpend. Voor Envida komt er een einde aan een 100-jarige geschiedenis met jeugdgezondheidszorg. Dat raakt ons: als organisatie die vooral actief is op het gebied van ouderenzorg, vonden we het mooi ons ook in te kunnen zetten voor jong leven. Dat de JGZ nu anders is georganiseerd, vind ik niet jammer. Wel dat we afscheid hebben moeten nemen van 70 geëngageerde professionals. Ik hoop dat ze bij de GGD de ruimte krijgen om als vakmensen te blijven groeien, in het belang van het kind.

Ik heb er alle vertrouwen in dat de JGZ bij de GGD in goede handen is. Omdat ik al jaren samenwerk met de mensen die hier vorm aan gaan geven. Maar ook omdat - anders dan in de meeste veranderprocessen – wij eerst hebben georganiseerd en daarna pas geformaliseerd. We hebben samen een nieuwe organisatie gebouwd.’

×

GGD ZUID LIMBURG

Colofon
Een compliment of suggestie?