Vivian Haine, afdelingshoofd JGZ

'Samenwerking in de JGZ is versneld van de grond gekomen'

'We hadden alle voorbereidingen getroffen: 2020 was voor ons het jaar waarin we echt van vier organisaties naar één Jeugdgezondheidszorg (JGZ) zouden gaan. Met een indrukwekkende lijst aan taken en ambities voor de drie subregio’s Maastricht-Heuvelland, Parkstad en Westelijke Mijnstreek. ‘We gaan er iets moois van maken’, zeiden we tegen elkaar. En toen kwam COVID-19.

Een kwart van onze medewerkers werd ingezet voor crisiswerkzaamheden zoals het bemensen van de informatielijnen en bemonsteren. We moesten een deel van de JGZ-zorg afschalen en deels digitaal gaan werken. In de zomer zijn alle medewerkers, op een enkeling na, weer teruggekeerd naar het JGZ-werk. En we hebben extra medewerkers mogen aantrekken voor het wegwerken van achterstanden. 

De veerkracht en vindingrijkheid van medewerkers zijn mij echt bijgebleven. Ze hebben de mouwen opgestroopt en elkaar geholpen. Ook al konden we elkaar minder vaak ontmoeten, de samenwerking is door de crisis juist versneld van de grond gekomen. Daarom hebben we onze ambities toch deels kunnen waarmaken. Zo hebben we meerdere stappen gezet in de richting van één website en één telefoonnummer, zodat we als één JGZ bereikbaar zijn voor klanten. Later in 2021 zal dat voor heel Zuid-Limburg het geval zijn.

Verder ben ik blij verrast door het initiatief van een team in Beekdaelen om een team 0-12 jaar te vormen. De voorbereidingen zijn klaar en het team is nu gestart; Beek en Born volgen dit voorbeeld. En in Parkstad wordt zelfs geëxperimenteerd met een team 0-18 jaar. Het is mooi dat medewerkers dit soort kansen zien en grijpen. En de Kenniswerkplaats Jeugd heeft het levenslicht gezien, zodat onderzoek een vanzelfsprekend onderdeel van de JGZ kan worden. 

Ook hebben we alle gemeenten bezocht om toe te lichten hoe het staat met de gezondheid van hun jeugd. Daarnaast hebben we met gemeenten in een intensief traject de JGZ van de toekomst kunnen bespreken om in 2021 samen tot een passende begroting 2022 te komen. 

Kortom, we hebben ondanks COVID-19 veel bereikt en daar ben ik heel trots op.' 

×

GGD ZUID LIMBURG

Colofon
Een compliment of suggestie?