Een veilig thuis, dat doen we samen! 

Veilig Thuis (VT) is het advies- en meldpunt voor geweld in afhankelijkheidsrelaties (GIA) en biedt advies en ondersteuning aan iedereen die hiermee te maken heeft: burgers én professionals. Veilig Thuis is 24 uur per dag, zeven dagen per week bereikbaar.
VT werkt vanuit risicogestuurde ketensamenwerking, dat wil zeggen eerst werken aan directe veiligheid, dan zorgen voor stabiele veiligheid.

Veilig Thuis constateert dat slechts één procent van alle meldingen uit het onderwijs komt. Dit is in 2020 op bestuurlijk niveau besproken en wordt herkend in de regio. In elke klas zit tenslotte minimaal één kind waar het thuis onveilig is. Het doorbreken van geweld begint bij signaleren! 

Achter de schermen bij Veilig Thuis
In 2020 hebben vele bestuurders en andere collega’s in de regio een bezoek gebracht achter de schermen bij VT. Kennen en gekend worden, dat helpt echt! 
Er is meer transparantie, gelijkwaardigheid en intensievere vroegtijdige samenwerking ontstaan.

Tijdens ‘de week tegen de kindermishandeling’ in november is er met 130 netwerkpartners digitaal koffiegedronken. Op informele manier gingen we met elkaar in gesprek over waar het goed gaat en wat beter kan. 

Vakmanschap, sturing en zicht op medewerkers
Het werk van de VT-medewerker is psychisch belastend. Daarom is er, ook in coronatijd, veel aandacht voor het welzijn en de mentale weerbaarheid van medewerkers, hun ontwikkelkansen en opleidingswensen. Zo zijn alle medewerkers in 2020 getraind in de landelijk ontwikkelde modules ter verbetering van de kwaliteit van de adviezen en interventies.

Om de juiste mensen voor dit zware werk te vinden is de werving- en selectieprocedures verbeterd. 

Samenwerking gemeenten: van routeertafel naar triagetafels
In 2019 zijn Veilig Thuis en de gemeenten gestart met de wekelijkse routeertafels. Hier worden alle meldingen besproken die na overleg en triage direct door Veilig Thuis kunnen worden overgedragen aan het lokale veld. In 2020 zijn deze routeertafels ondanks corona blijven functioneren. In de meeste weken waren er vanuit de frontoffice praktisch geen wachttijden meer in dit triage- en overdrachtsproces. Meldingen worden in de meeste gevallen binnen een of twee weken overgedragen aan gemeenten. Elke dag worden alle meldingen gescreend zodat spoedmeldingen er meteen tussenuit worden gehaald.

In Brunssum en Heerlen heeft VT de routeertafel doorontwikkeld naar een triagetafel. Alle signalen en meldingen worden gedeeld en samen wordt een triagebesluit genomen. De triagetafel leidt tot gelijkwaardige samenwerking en een wederzijds inzicht in de mogelijkheden waardoor kwetsbare inwoners uiteindelijk beter geholpen worden.

×

GGD ZUID LIMBURG

Colofon
Een compliment of suggestie?