Een nieuwe meldcode

De meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Aan de hand van 5 stappen bepalen professionals of ze een melding moeten doen bij Veilig Thuis en of er voldoende hulp kan worden ingezet. In 2019 is deze meldcode aangescherpt. De belangrijkste wijziging in de nieuwe code is dat professionals kunnen melden en toch zelf de regie blijven houden. Voor Veilig Thuis heeft dit tot gevolg dat het aantal adviezen en meldingen opnieuw een toename laat zien.

Snel contact zorgt voor beter herstel van onveilige situatie
Hoe sneller de professionals contact zoeken met Veilig Thuis, hoe sneller en beter een onveilige situatie kan worden hersteld. Elke situatie is uniek. Wat is nodig om de veiligheid in die situatie te herstellen? Kan hulpverlening de veiligheid herstellen of moet Veilig Thuis een onderzoek starten? Welke acties moet Veilig Thuis op dat moment ondernemen? De samenwerking tussen Veilig Thuis en de professionals is bij het beoordelen van die unieke situaties van doorslaggevend belang. 

Voorlichting
Alle beroepsgroepen zijn enthousiast over de meldcode. Het is een gezamenlijke uitdaging om de samenwerking tussen Veilig Thuis en de beroepsgroepen tot een succes te maken door elkaar op het juiste moment in de juiste positie te brengen.
Om de meldcode en de werking daarvan onder de aandacht van de professionals te brengen en te houden heeft Veilig Thuis in 2019 geïnvesteerd in de samenwerking met een aantal beroepsgroepen (fysiotherapeuten en logopedisten). Dit met als doel samen praktisch invulling te geven aan de samenwerking.
Veilig Thuis geeft ook wekelijks voorlichting aan professionals van bijvoorbeeld zorginstellingen en scholen. In die voorlichting komen de te doorlopen stappen en mogelijkheden voor de professionals aan bod.

×

GGD ZUID LIMBURG

Colofon
Een compliment of suggestie?