Projecten en ontwikkelingen

Nieuwe Locatie
In vijf jaar tijd is Veilig thuis doorgegroeid van 15 naar ruim 75 medewerkers. Daarom heeft Veilig Thuis in april 2020 een nieuw pand betrokken. Het oude schoolgebouw achter het hoofdkantoor van de GGD Zuid Limburg in Heerlen is gerenoveerd en heeft nu ook ontvangstruimten voor gesprekken met cliënten en betrokkenen. 

Spoedteam
Alle binnenkomende meldingen worden door het team elke dag op spoed gescreend. In 2020 heeft dit spoedteam 200 zaken opgepakt en afgehandeld en na inzet doorgeleid naar de gemeentelijke teams.

Chatfunctie
In april 2020 is besloten dat alle VT-organisaties in Nederland met een chatfunctie gaan werken. Vanaf mei 2020 zijn er 429 chatgesprekken gevoerd. Dit is een belangrijk instrument om in de coronacrisis laagdrempelig in contact te komen met kwetsbare inwoners.

Landelijke ontwikkelagenda 'Veiligheid voorop!'
Veilig Thuis hecht belang aan de verbeteractiviteiten uit de landelijke ontwikkelagenda ‘Veiligheid voorop!’ waaronder het actie-overleg (Politie, OM en VT), deelname VT op Zorgvuldig Snel en op Maat* (ZSM) en de pilot Samen op in Acuut. Leidende principes zijn vroegtijdigheid en gelijktijdigheid. 

MDA++ gestart
In 2020 is de pilot Multidisciplinaire Aanpak ++ (MDA++) gestart. In dit overleg worden de meest structurele vormen van Geweld in Afhankelijkheidsrelaties (GIA) besproken. Het betreft casussen die tussen wal en schip vallen en niet meer verder komen in het reguliere hulpverleningscircuit. 

Pilot 'Samen op in Acuut' startklaar 
Eind juni 2020 is een start gemaakt met de voorbereidingen op de pilot ‘Samen op in Acuut’. De politie en Veilig Thuis trekken samen op bij 112-meldingen van huiselijk geweld en maken ter plekke een gezamenlijke afweging van de onveilige situatie. De pilot vindt plaats in de regio Westelijke Mijnstreek en start op 4 januari 2021.

VT aanwezig op ZSM
Elke werkdag is een medewerker van VT aanwezig op de regionale samenwerkingstafel van politie, OM en andere partners (ZSM) in Maastricht. Zo wordt meteen regie genomen in het creëren van veiligheid. VT heeft in 2020 op ZSM 430 casussen behandeld en 357 adviezen gegeven.

Samenwerking met de veiligheidshuizen
Tot en met het derde kwartaal 2020 heeft Veilig Thuis in totaal 26 zaken aangemeld bij de Veiligheidshuizen Zuid-Limburg. Zeventien zaken hebben daadwerkelijk geleid tot een Persoonsgerichte Aanpak** (PGA). VT en de Veiligheidshuizen blijven met elkaar in gesprek over een verdere optimalisatie van de samenwerking. 

*Bij Zorg Snel en op Maat (ZSM) krijgen slachtoffer en verdachte snel duidelijkheid over het vervolg van de zaak.
**PGA is een integraal op de persoon toegesneden (mix van) interventie(s). Het is een succesvolle manier om deze plegers integraal, dus met ketenpartners als gemeenten, Openbaar Ministerie (OM) en hulpverlening, aan te pakken.

×

GGD ZUID LIMBURG

Colofon
Een compliment of suggestie?