Mirjam Clermonts, voorzitter bestuur:            

“GGD heeft in 2021 dubbele olympische prestatie neergezet”

“Als de GGD Zuid Limburg in 2021 iets heeft duidelijk gemaakt, dan is het wel hoe wendbaar de organisatie is. Ik heb na één jaar coronacrisis al vastgesteld dat GGD- medewerkers een olympische prestatie hebben geleverd. Nu, na twee jaar crisis, durf ik gerust te spreken van een dubbele olympische prestatie. Want naast het bron- en contactonderzoek en het testen, kwam daar in 2021 de met grote snelheid uitgevoerde vaccinatiecampagne bij. 

Inmiddels heeft COVID-19 ons geleerd hoe belangrijk preventie voor een goede publieke gezondheid is: meer aandacht voor onze fysieke én mentale gezondheid is hard nodig. Als werkgever is het belangrijk om daar eveneens oog voor te hebben en medewerkers gezond te houden. Dat geldt ook voor de GGD, waar medewerkers met grote intensiteit aan het werk zijn. Behalve corona was er in 2021 immers de hoogwaterramp. Medewerkers van de GHOR zijn toen maximaal ingezet. Mij is opgevallen hoe zij naast hun professionele inzet, oog hielden voor de menselijke maat. Verder waren er de hulpverleners die betrokken waren bij evacuaties, bijvoorbeeld de evacuatie van de bewoners van een verpleeghuis en hospice in Valkenburg. Dergelijke gebeurtenissen hebben een grote impact, op alle medewerkers van de GHOR.

Toch is de GGD ondanks corona en hoogwaterramp, drukdoende om de organisatie verder te ontwikkelen. De plannen voor de fusie met de Ambulancezorg Midden-Noord vormen daar een onderdeel van. Een fusie die hard nodig is om de ambulancezorg in de hele provincie Limburg toekomstbestendig te maken. 

Daarnaast ligt er de opgave om de organisatie zo wendbaar mogelijk te laten zijn, in combinatie met de ambitie de gezondheid van de bewoners van Zuid-Limburg te verbeteren. Dat vergt allereerst een goede infrastructuur. De vorming van één Jeugdgezondheidszorg 0-18 is wat dat betreft een belangrijke stap in de goede richting. Daarnaast vergt de ambitie het commitment van alle gemeenten en een integrale aanpak, waarbij ook externe partijen nodig zijn. Ik heb het afgelopen jaar gezien met welke rust en kalmte de twee directeuren Publieke Gezondheid zich intensief, samen met hun managementteam, voor de organisatie hebben ingezet. En ik ben ervan overtuigd dat zij dat in 2022 opnieuw zullen doen om deze verder te ontwikkelen. Een groot dankjewel is hiervoor op zijn plaats, zoals álle medewerkers van de organisatie een groot dankjewel voor hun inzet verdienen.”

×

GGD ZUID LIMBURG

Colofon
Een compliment of suggestie?