Danny ten Berge, unithoofd GHOR

“De hoogwaterramp heeft een enorm grote impact op Zuid-Limburg”

“De hoogwaterramp van juli 2021 heeft ons destijds allemaal verrast. Het begon op 13 juli met ondergelopen kelders en een dag later werden de eerste zorginstellingen in Valkenburg al ontruimd. De schade die veroorzaakt werd door de aanhoudende stortregen en de prognoses van een hoge waterstand van de Limburgse rivieren, zorgden al snel voor de volledige opschaling van de regionale crisisstructuur.

De GHOR functioneert in zo’n crisis als een soort spin in het web. We onderhouden de contacten met zowel de zorgpartners als met de Veiligheidsregio. De GHOR vertegenwoordigt de zorgpartners in de afstemming met onder andere de politie, bevolkingszorg, Defensie, het Waterschap, Rijkswaterstaat, Enexis en Prorail. De informatie die we hier ophaalden, deelden wij weer met zorgpartners, zodat zij maatregelen konden treffen. Dat is lastig als informatie continu verandert en prognoses herzien moeten worden. Onze rol is dus die van coördineren, adviseren, informeren en partijen verbinden.

Al heel snel gebeurde er op heel veel plekken van alles, zoals overlopende waterbuffers, een dijk die op doorbreken stond en een vloedgolf in Valkenburg. Met ons actiecentrum hebben we een week lang, dag en nacht, aan de telefoon gezeten om alles gecoördineerd te krijgen. Niet alles wat je dan voor ogen hebt, blijkt mogelijk. Zo dreigde de kelders van het Maastrichtse ziekenhuis, met cruciale apparatuur, onder te lopen. Ons eerste advies voor het hele gebied luidde: evacueren. Dat bleek op zo’n korte termijn voor het ziekenhuis niet haalbaar. Uiteindelijk is besloten om de kelders te gaan barricaderen, al bleek dat achteraf gelukkig niet nodig.

We kijken terug op een heftige periode waarin door iedereen keihard is gewerkt. De hoogwaterramp heeft een enorm grote impact op Zuid-Limburg. Burgers, bedrijven, zorginstellingen, de horeca, iedereen is geraakt. Er is nog steeds heel veel schade en persoonlijk leed; dat gaat je niet in je koude kleren zitten. En we hadden ook nog die andere crisis: corona. Grote voordeel daarvan was wel dat de samenwerking al heel intensief was. Zodoende bleken de lijntjes kort en konden mensen elkaar snel vinden. Mede door corona waren we bovendien goed getraind in informatiemanagement en konden we snel informatie verspreiden. Ongetwijfeld zal de lopende evaluatie ook verbeterpunten opleveren. Al moet je je wel realiseren dat je niet op alles voorbereid kunt zijn. De hoogwaterramp was echt uitzonderlijk.”

×

GGD ZUID LIMBURG

Colofon
Een compliment of suggestie?