Forensische geneeskunde

De forensisch artsen van de GGD zorgen in opdracht van gemeenten voor de lijkschouw en doen waar nodig onderzoek bij overlijden. In Nederland oordeelt de huisarts of behandelend specialist of er sprake is van een natuurlijke dood. Bij twijfel wordt de forensisch arts (gemeentelijke lijkschouwer) van de GGD ingeschakeld die de oorzaak en de wijze van overlijden probeert vast te stellen. Daarnaast draagt de forensische dienst van de GGD zorg voor de medische zorg aan arrestanten en levert medische expertise voor onderzoek en rapportage in zaken als mishandeling, zedenzaken en misdrijven.

Landelijke en regionale ontwikkelingen forensische geneeskunde

Landelijk is de toekomst van de forensische geneeskunde al enkele jaren onderwerp van gesprek. Het forensisch medisch onderzoek wordt in de toekomst niet meer door de afzonderlijke GGD’en georganiseerd, maar krijgt een bovenregionale invulling. Op basis van landelijke ontwikkelingen is een landelijke visie op de forensische geneeskunde voor de toekomst geformuleerd. 

In de Tweede Kamer wordt gesproken over een vernieuwde werkverdeling voor de forensische geneeskunde. De forensische, medische expertise blijft de verantwoordelijkheid van de GGD’en, maar de medische arrestantenzorg wordt ondergebracht bij de politie. Dat wordt gezien als een markttaak die dient te worden aanbesteed. De verwachting is dat deze aanbesteding voor 2024 gaat plaatsvinden. 

Om de bovenregionale samenwerking vorm te geven, is in 2021 een project gestart om forensische diensten van GGD Zuid Limburg en GGD Limburg-Noord samen te voegen. De implementatie van dit project heeft forse vertraging opgelopen door het uitblijven van beschikbare middelen van de landelijk overheid. Op 31 december 2022 was de samenwerking compleet. Er zijn voldoende bouwstenen klaar die in 2023 geïmplementeerd worden en moeten leiden tot één stabiele forensische organisatie in Limburg.   

×

GGD ZUID LIMBURG

Colofon
Een compliment of suggestie?