Infectieziektebestrijding

Het team Infectieziektebestrijding (IZB) is een kennisteam dat (inter-)nationale informatie verzamelt, regionaal informatie deelt en input levert voor het bijstellen van landelijke richtlijnen. Door de coronapandemie stond het implementeren van landelijke richtlijnen voor de covid-zorg in Zuid-Limburg centraal en er vond intensief afstemming met ketenpartners plaats. Net als 2020 heeft het jaar 2021 volledig in het teken gestaan van het bestrijden van de coronapandemie. De IZB-professionals zijn ingezet om de sinds medio 2020 ingerichte covid-organisatie te begeleiden en te ondersteunen bij het uitvoeren van hun  werkzaamheden om de pandemie in te dammen (BCO, testen en vaccineren).

Het team IZB heeft als taak de covid-uitbraak in de (Eu)regio te bewaken. De professionals duiden de cijfers van het covid-dashboard en ontsluiten regionale en landelijke data. Het team IZB adviseert en ondersteunt bedrijven, scholen, kinderopvang en zorginstellingen bij het bestrijden van de covid-crisis en bevordert de kwaliteit van de uitvoering door middel van scholing en audits binnen de covid-uitvoeringsorganisatie en soms ook voor externe netwerkpartners. De verbinding tussen beleid en praktijk; lokaal, regionaal, landelijk en euregionaal, staat centraal. Daarnaast is IZB zeven dagen per week vraagbaak voor de covid-uitvoeringsorganisatie m.b.t. inhoudelijke medische vragen bij de uitvoering en advisering aan burgers en instellingen/netwerkpartners. 

Reguliere IZB-vragen    
Naast de adviserende taak voor de covid-uitvoeringsorganisatie lopen ook de reguliere IZB-vragen door zoals: legionella, scabiës, tuberculosezorg etc. Door de corona-maatregelen zoals een betere handhygiëne, minder direct contact en minder reisverkeer van en naar Nederland, was er in 2021 net als in 2020 een daling waarneembaar van het aantal niet-coronagerelateerde infectieziekten. 

×

GGD ZUID LIMBURG

Colofon
Een compliment of suggestie?