Extreem hoogwater

Dit specialisme waarin professionals zich bezighouden met de interactie tussen milieu-factoren en gezondheid krijgt zeer diverse en complexe vraagstukken. Het belangrijkste doel van de medische milieukunde (MMK) is het beschermen en bevorderen van de gezondheid van burgers door risico’s van milieufactoren te beperken en positieve omgevingsfactoren te stimuleren. Ook in 2021 speelde dit een grote rol, mede door de bijzondere weersomstandigheden afgelopen zomer in Zuid-Limburg.

Extreem hoogwater
Vlak voor de zomervakantie 2021 werd Zuid-Limburg overvallen door hevige regenval met als gevolg een zeer hoge waterstand in de rivieren en beken. Dit hoogwater heeft ervoor gezorgd dat slib en andere stoffen in het water zich over de oevers en in de ondergelopen gebieden hebben verspreid. De medewerkers van Medische Milieukunde hebben gemeenten in de dagen en weken na de overstromingen geadviseerd en tientallen vragen beantwoord over de risico’s van eventueel vervuild slib voor de gezondheid van de bewoners van het gebied.

Ook maakten bewoners zich zorgen over de gevolgen voor hun gezondheid, als gevolg van vocht en schimmel in de ondergelopen woningen. Er zijn handelingsadviezen en Q&A’s gemaakt, deze zijn op de website van de GGD geplaatst en aan getroffen gemeenten verstrekt. Ook op de website van diverse gemeenten is deze informatie geplaatst. Tevens is tijdens een digitale informatieavond uitgebreid stilgestaan bij de diverse gezondheidsaspecten. Zelfs in december 2021, maanden na de wateroverlast, werden nog vragen over dit onderwerp beantwoord.

×

GGD ZUID LIMBURG

Colofon
Een compliment of suggestie?