Fons Bovens, directeur GGD Zuid Limburg

“Meer dan ooit is het belangrijk om te investeren in gezondheid”

“Als ik terugkijk op 2021, dan zie ik toch in eerste instantie de enorme impact die Corona ook dit jaar op onze organisatie heeft gehad. Deze publieke gezondheidstaak dwingt ons tot een flexibele manier van werken: van afschalen naar opschalen en dan weer extra personeel aantrekken. Ons werk in deze coronacrisis ligt bovendien onder een vergrootglas: we voelen druk vanuit de burger en de politiek. De vaccinatiecampagne, die dit jaar startte, ligt bij sommigen gevoeliger dan het testen en het bron- en contactonderzoek en levert soms afwijzende reacties op. Tegelijkertijd krijgen we heel veel waardering van het publiek voor ons werk in de test- en vaccinatiestraten. Terecht. Ik vind dat alle medewerkers, voor en achter de schermen, een dikke pluim verdienen. Zo verloopt de vaccinatiecampagne vlekkeloos. Het is een goed geoliede machine.

Daarnaast had de organisatie tal van andere taken. Het is bijvoorbeeld gelukt om de nieuwe Jeugdgezondheidsorganisatie verder te harmoniseren. Daarnaast heeft de trendbreukbeweging die zich inzet voor het inhalen van de gezondheidsachterstand van Zuid-Limburg, een groot aantal stappen gezet. Dan heb je het naast de GGD over steeds meer partijen die bij deze beweging betrokken zijn; alleen met een integrale aanpak hebben we immers een kans van slagen. De GGD is wel de aanjager van deze beweging geweest en is nog altijd nauw betrokken. Ik vind het mooi dat we tijdens een bijeenkomst in oktober 2021 konden laten zien dat de trendbreukambitie is omgezet in tal van concrete acties en programma’s. En die hebben inmiddels impact op honderden gezinnen in Zuid-Limburg. 

Verder blijft de GGD monitoren hoe het met de gezondheid van de inwoners van Zuid-Limburg gaat. De cijfers tonen duidelijk aan dat de coronacrisis de gezondheid van mensen negatief beïnvloedt. Meer dan ooit is het dus belangrijk voor overheden om ambitieus te investeren in het verbeteren van de gezondheid van mensen en het verkleinen van de gezondheidsverschillen. Het één-generatie-plan dat de Alliantie Heerlen-Noord in dit stadsdeel wil uitrollen, is daar een mooi voorbeeld van: het doel is om een volgende generatie meer kansen en perspectief te bieden. Ook de GGD Zuid Limburg participeert. Het zijn voorbeelden die we landelijk onder de aandacht zullen brengen. Hopelijk is dat een stimulans voor het nieuwe kabinet om zowel gezond opgroeien als gelijke kansen sterk op de agenda te zetten.”

×

GGD ZUID LIMBURG

Colofon
Een compliment of suggestie?