Bijdrage aan de Trendbreuk    

Binnen de trendbreukbeweging heeft de JGZ ook in 2021 de programma’s ‘Voorzorg’ en ‘Stevig Ouderschap’ in heel Zuid-Limburg uitgevoerd en zijn voorbereidingen getroffen voor de wettelijke taken die in 2022 aan het dienstverleningspakket worden toegevoegd: de prenatale huisbezoeken en het eerdergenoemde Informed Consent. Verder heeft de JGZ meegedaan aan de pilots Centering Pregnancy en zijn in elke subregio centrale zorgverleners van start gegaan in de Limburgse netwerkaanpak Overgewicht en Obesitas. Dit laat onverlet, dat de dagelijkse preventieve inzet van de JGZ ook een belangrijke bijdrage is en blijft voor het keren van de ongezonde trend in Zuid-Limburg.

×

GGD ZUID LIMBURG

Colofon
Een compliment of suggestie?