Leon Geilen, voorzitter bestuurlijke stuurgroep JGZ, Lid Algemeen en Dagelijks Bestuur 

“De regio geeft de JGZ graag een centrale en adviserende rol”

“Organisaties die fuseren, zijn niet meteen één nieuwe organisatie. Dat geldt ook voor de fusie van de vier Jeugdgezondheidsorganisaties in Zuid-Limburg tot één JGZ 0-18 jaar. Die fusie vond al voor 2021 plaats, maar vooral het afgelopen jaar is hard gewerkt om te komen tot één nieuwe organisatie. Door werkwijzen en systemen op elkaar af te stemmen en mensen naar elkaar toe te laten groeien, is dat goed gelukt. Dit alles ondanks de coronacrisis, want die heeft de werkwijze zeker beïnvloed met meer digitaal werken.  

Verder zijn in 2021 stappen gezet om de organisatie in 2022 en 2023 door te kunnen ontwikkelen. Dat gaat vooral om de inhoud: welke taken moet de JGZ uitvoeren? Vanuit de landelijke opdracht die er ligt, maar ook regionaal. Zo zet Zuid-Limburg met  de trendbreukbeweging sterk in op het gezond en kansrijk laten opgroeien van kinderen. Wat de gemeenten in deze regio betreft, speelt de JGZ hier een centrale en adviserende rol in. Daarom investeren gemeenten  in 2022 en 2023 extra geld in de JGZ, onder andere om preventieve programma’s waaraan de JGZ deelneemt voor de toekomst te borgen. Denk daarbij aan programma’s zoals Voorzorg en Stevig Ouderschap. De gemeenten hopen dat ook de landelijke overheid nog meer het belang van de JGZ gaat inzien en hier extra geld in gaat investeren.

De keuze die we hier in de regio maken, sluit in ieder geval goed aan bij de visie van de GGD GHOR Nederland in de position papers. Deze papers benadrukken hoe belangrijk preventie is om kinderen gezond te laten opgroeien. Daarbij leert de ervaring ons dat het zaak is om hiermee te beginnen voordat problemen zich aandienen. Echt aan de voorkant dus. Dat is precies waar Trendbreuk zich voor inzet en dat is dus veel breder dan de JGZ alleen. De afgelopen drie jaar is regionaal massa gemaakt met deze beweging en hebben we echt slagkracht gekregen. Steeds meer partijen sluiten zich bovendien aan bij Trendbreuk. Het ministerie van VWS vindt onze aanpak vooruitstrevend en ziet ons als landelijk voorbeeld. We gaan de komende jaren dan ook door op deze ingeslagen weg.”

×

GGD ZUID LIMBURG

Colofon
Een compliment of suggestie?