Belangrijk bij duiding van de cijfers:

  • Bij sommige gemeenten is het aantal afgenomen hielprikken en gehoorscreeningen hoger dan het geboortecijfer voor die gemeente. Dit heeft met overlap in jaren te maken. Zo kan een kind geboren zijn in december 2020, maar de hielprik hebben gehad in januari 2021.
  • In de jaarcijfers van 2020 waren het inloopspreekuur ‘Zuigeling’ en het inloopspreekuur ‘Peuter’ nog twee aparte contactmomenten, deze zijn in 2021 samengevoegd naar één contactmoment/inloopspreekuur.
     

Aantal kinderen in Zuid Limburg

Het verschil tussen ‘in zorg’ en ‘in zorg 0-18’ betreft de leeftijdsgrens van 18 jaar. Denk hierbij aan kinderen met speciaal onderwijs die langer gebruik maken van JGZ dan de reguliere zorg of jeugdigen op het MBO (t/m 23 jaar).

Contact momenten %

Wijzigingen in beleid. Vanaf september 2020 zijn CM 4 en 6 maanden samengevoegd tot één CM 5
maanden, met een mogelijkheid op indicatie een CM 4 maanden vooraf te plannen.

CM 7,5 maanden: Flexibel CMVaccinatiegraad - Zuigelingen tot 2 jaar

Cijfers vanaf 2020

DKTP: difterie, kinkhoest, tetanus en poliomyelitis
Hib: Haemophilus influenzae type b
HepB: hepatitis B
Pneu: pneumokokken
BMR: Bof, mazelen, rode hond
MenACWY: meningokokbacterie typen A, C, W en Y.

Vaccinatiegraad- 4 jaar

Cijfers vanaf 2020

DKTP: difterie, kinkhoest, tetanus en poliomyelitis

Vaccinatiegraad - 9 jaar

Cijfers vanaf 2020

DTP: difterie, tetanus en poliomyelitis
BMR: Bof, mazelen, rode hond

Vaccinatiegraad - 12/13 jaar (meisjes)

Cijfers vanaf 2020

HPV: Vaccinatie tegen baarmoederhalskanker

Vaccinatiegraad - 14 jaar

Cijfers vanaf 2020

MenACWY: meningokokbacterie typen A, C, W en Y.

Vaccinatiegraad- Maternale kinkhoest

Cijfers vanaf 2020

Aantal zwangeren gevaccineerd

Aantal kinderen: Oekraïense vluchtelingen*

* De dienstverlening aan 0 - 4 jarige kinderen uit de Oekraïne is in maart als separate dienstverlening opgestart en in september opgenomen in de reguliere dienstverlening. De zorgverlening aan Oekraïense kinderen van 4-18 jaar is in september opgestart
×

GGD ZUID LIMBURG

Colofon
Een compliment of suggestie?