Triagetafels

In 2021 is de definitieve overgang van routeertafels naar triagetafels gerealiseerd. Op de routeertafels werden alleen meldingen besproken die direct overgedragen konden worden na de veiligheidsbeoordeling. Op de huidige triagetafels worden alle bij VT binnengekomen meldingen besproken, dat wil zeggen de meldingen die direct kunnen worden overgedragen als ook de meldingen waarin VT zelf een dienst inzet (voorwaarden en vervolg of een onderzoek).

Ook de meldingen uit de werkvoorraad komen herhaaldelijk terug op tafel zodat gemeenten goed geïnformeerd blijven en de keuze hebben om zelf ook casuïstiek op te pakken. Dit leidt tot gelijkwaardige samenwerking en een wederzijds inzicht in de mogelijkheden, waardoor de kwetsbare inwoners uiteindelijk beter geholpen worden. Triagetafels vinden 1 à 2 keer per week plaats. Er zijn goede samenwerkings-afspraken (juridisch getoetst) gemaakt.

×

GGD ZUID LIMBURG

Colofon
Een compliment of suggestie?