Marion Leurs, voorzitter bestuurlijke adviescommissie Veilig Thuis

'Er is echt sprake van een kentering in de samenwerking gemeenten en Veilig Thuis'

'Lange tijd hadden we als gemeenten geen goed beeld van de taken en rol van Veilig Thuis. Het was een gemeentelijke taak die we hadden neergelegd bij de GGD. De discussies gingen vaak meer over geld dan over de inhoud. Maar het is niet: ‘wij de gemeenten en zij van Veilig Thuis’. 

VT is een schakel in de keten: samen kunnen we ervoor zorgen dat de geweldsspiraal in thuissituaties doorbroken wordt. Of beter nog: dat geweld zo veel mogelijk wordt voorkomen, zodat minder zware interventies nodig zijn. Gemeenten kunnen en moeten nog meer dan nu aan preventie doen. Het is belangrijk om alle medewerkers in de keten toe te rusten, zodat zij met mensen het gesprek aan kunnen gaan. Daarom heb ik in 2020 samen met Machteld Beukema, afdelingshoofd VT, de bestuurders in Zuid-Limburg bezocht die verantwoordelijk zijn voor VT, indien nodig digitaal. VT heeft echt de ramen opengezet. We bespreken proactief hoe we kunnen samenwerken en welke partners nodig zijn. Alle domeinen kunnen een rol spelen bij huiselijk geweld. Als je de cirkel wilt doorbreken, moet je vanuit de integraliteit kijken. We zitten nu op de goede weg. Er is echt sprake van een kentering in de samenwerking tussen gemeenten en VT.'

×

GGD ZUID LIMBURG

Colofon
Een compliment of suggestie?