Vakmanschap

Veilig Thuis heeft in 2019 fors geïnvesteerd in eigen personeel. Mede als gevolg van de explosieve groei van het aantal meldingen en adviezen in afgelopen jaren, kende het personeelsbestand van Veilig Thuis begin 2019 veel externe krachten. Dit zorgde voor veel wisselende gezichten bij ketenpartners en droeg niet bij aan een stabiele bedrijfsvoering.
Het werk van Veilig Thuis vraagt om vakmanschap en een sterk netwerk. Dit met aandacht voor de menskant, want casuïstiek is vaak heftig en heeft een impact op medewerkers. Met focus op werving van vast personeel, een opleidingsplan en persoonlijke begeleiding van medewerkers werden hierin in 2019 belangrijke stappen gezet. Daarnaast is er meer aandacht voor het voorkomen van en begeleiden bij ziekteverzuim.

Persoonlijke begeleiding
Met persoonlijke begeleiding werden medewerkers gecoacht in het prioriteren van casuïstiek en het maken van verantwoorde keuzes. Bovendien werd een deel van het werkproces veranderd. Waar medewerkers voorheen de verantwoordelijkheid voor de afhandeling van een melding overdroegen, blijven ze nu zelf verantwoordelijk. Triage gebeurt met een collega, maar de medewerker zorgt zelf voor verdere afhandeling, overdracht naar gemeente of het vervolg bij Veilig Thuis. Dit draagt bij aan het gevoel van eigenaarschap en betrokkenheid. Een investering met een directe impact op de werkvloer: de werkvoorraad wordt kleiner en de doorlooptijden korter.

Betrouwbare samenwerkingspartner
Nu medewerkers meer en meer een bekend gezicht worden bij ketenpartners en gemeenten is ook een belangrijke basis voor het netwerk gelegd. In 2019 is geïnvesteerd in een goede verbinding met de regionale bestuurders en een beleidsmatige betrokkenheid bij regionale en landelijke ontwikkelingen op het gebied van geweld in afhankelijkheidsrelaties.

×

GGD ZUID LIMBURG

Colofon
Een compliment of suggestie?