Mirjam Clermonts-Aretz, bestuursvoorzitter GGD Zuid Limburg

“Gezondheid is ons kostbaarste goed.”

“Ik ben er bijzonder trots op om bestuursvoorzitter te zijn van GGD Zuid Limburg, omdat de organisatie een enorme impact heeft op de samenleving. Gezondheid is tenslotte ons kostbaarste goed. Als gevolg van de coronapandemie – waar we begin 2022 ook nog druk mee waren – heeft de maatschappij meer inzicht gekregen in de rol en de toegevoegde waarde van GGD Zuid Limburg. 

Dit zorgde voor trots en energie binnen de organisatie maar benadrukte ook de urgentie van de GGD-opgave. Die urgentie blijkt ook uit de landelijke toekomstplannen die op stapel staan. Ontwikkelingen zoals het Integraal Zorgakkoord (IZA) en het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) leggen meer dan ooit de focus op het belang van preventie en bieden volop kansen om de gezondheid in Zuid-Limburg te verbeteren. Die kansen willen we optimaal benutten, want de gezondheidsachterstand is hier veel groter dan in vele andere Nederlandse gebieden.

De GGD heeft altijd geanticipeerd op ontwikkelingen in de maatschappij. Dit vraagt om vernieuwingsdrang, en die is zeker aanwezig. De wil en moed van GGD Zuid Limburg om te veranderen is wat mij betreft een groot compliment waard. Denk bijvoorbeeld aan medewerkers die in tijden van de coronacrisis als vanzelfsprekend doen wat nodig is en bv. tijdelijk andere taken oppakken of erbij nemen. 

Maar ook het feit dat de organisatie continue kritisch naar de eigen dienstverlening kijkt en actief de samenwerking opzoekt met partners in het belang van de regio. Neem de fusie van de Limburgse ambulancediensten. Per 1 januari 2023 zijn AmbulanceZorg Limburg-Noord en Acute Zorg GGD Zuid-Limburg samen verdergegaan onder de naam Ambulancezorg Limburg. In 2022  is achter de schermen ontzettend veel werk gestoken in zowel de organisatorische ontvlechting van de ambulancezorg uit de GGD, als in het bij elkaar brengen van collega’s uit twee verschillende organisaties. Met als resultaat een soepel fusieproces en een solide en toekomstbestendige ambulancezorg waar iedere burger van profiteert!

Ook nieuw in 2022 was de verjonging van het GGD-bestuur. Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen stond een nieuwe generatie portefeuillehouders Volksgezondheid op, een waardevolle aanvulling voor het Dagelijks en Algemeen Bestuur. Vanuit hun positie als nieuwkomers bekijken zij de materie vanuit een verfrissende blik. Zo werken we constructief en duurzaam samen aan een betere gezondheid voor de Zuid-Limburgers. 

×

GGD ZUID LIMBURG

Colofon
Een compliment of suggestie?