Ramona Cox, afdelingshoofd Acute Zorg

“Fusie ambulancezorg maakt innovatieve projecten gericht op betere zorg mogelijk”

“Landelijk is sprake van ontwikkelingen die de zorg de komende jaren sterk zullen beïnvloeden, zoals de krapte op de arbeidsmarkt en de vergrijzing. Onze ketenpartners denken daarom na over de vraag hoe de zorg (op piekmomenten) het beste georganiseerd kan worden. De ambulancezorg is een schakel in die keten en zal zodoende mee moeten veranderen. Zo willen we onder andere de zorg thuis heel graag uitbreiden. Nu is die zorg nog vooral gericht op het stabiliseren van een patiënt. En indien nodig wordt een patiënt met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor nader onderzoek. Maar het zou heel mooi zijn om thuis meer onderzoek te kunnen doen. Op die manier kan de ambulancezorg mee helpen voorkomen dat de zorgketen verstopt raakt. 

In innovatieve projecten willen we graag onderzoeken wat de mogelijkheden zijn, maar op dit moment hebben we te weinig mankracht voor dergelijke projecten. Dat is een van de redenen waarom we hebben gekozen voor een fusie met de Ambulancezorg Limburg-Noord. Want als de dienst groter wordt en we meer medewerkers in de ondersteuning hebben, ontstaat wel de ruimte voor innovatieve projecten. Zo werken er bij ons vijfentwintig mensen in de ondersteunende diensten; na een fusie zijn dat er twee keer zo veel. 

Een tweede goede reden voor fusie is dat we in Limburg één gemeenschappelijke meldkamer hebben met de politie en brandweer. De medewerkers van die meldkamer hebben nu nog te maken met twee ambulancediensten en daarmee dus ook met twee werkprocessen. In de fusie kunnen we die processen stroomlijnen en ontstaat één organisatie met één werkproces. Voor de meldkamer is dat een duidelijke verbetering.

Het afgelopen jaar zijn een aantal stappen gezet richting de fusie, die op 1 januari 2023 een feit zou moeten zijn. Het draagvlak voor de fusie is groot in de zorgketen; het wordt gezien als een logische stap. Onder de medewerkers in het primaire proces zijn er wel zorgen, al verandert er voor hen feitelijk niets in het werk, want zij blijven in dezelfde teams hetzelfde werk verrichten. Wat betreft de ondersteunende diensten gaan we van twee groepen en werkprocessen naar één groep en één werkproces. Dat zal tot een andere inrichting van de ondersteunende organisatie leiden; wel heeft iedereen een baangarantie. Medewerkers van de ondersteuning reageren positief, vooral ook omdat met een fusie ruimte ontstaat voor innovatieve projecten. En omdat er aanmerkelijk meer capaciteit is voor de huidige werkzaamheden. Daarmee hopen we de kwaliteit van zorg in de toekomst niet alleen te waarborgen, maar zelfs te verbeteren.”

×

GGD ZUID LIMBURG

Colofon
Een compliment of suggestie?