GHOR

Alarmering Zorgpartners Zuid-Limburg    

De Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) Zuid-Limburg is begin 2022 gestart met het project ‘Melding en Alarmering zorgpartners’. Dit project kwam voort uit het ambitieplan ‘samen beter voorbereid’ (oktober 2019) van Zuyderland MC, Maastricht UMC+ en de GHOR Zuid-Limburg. In dit ambitieplan werd al vastgesteld dat de alarmering van zorgpartners (hier specifiek ziekenhuizen bedoeld) anders en steviger ingeregeld moest worden. Een van de basisvereisten van crisismanagement is melding en alarmering en staat voor de GHOR Zuid-Limburg altijd hoog op de agenda. Uit de interne evaluatie van de GHOR ZL over de Hoogwaterramp 2021 is nogmaals het belang van melding- en alarmering benadrukt. Ook kwam onder andere naar voren dat tijdens het Hoogwater 2021 er deels of niet duidelijk was waarvoor en hoe contact opgenomen kon worden met de GHOR ZL. Daarnaast ontbrak er een duidelijke alarmeringsmethode voor zorginstellingen. 

De GHOR Zuid-Limburg heeft daarom het ontwikkelen van een regionale procedure en het inregelen van een meldings- en alarmeringssysteem voor zorgpartners tot prioriteit van 2022 gemaakt. Concreet gaf het project invulling aan een regionale procedure met betrekking tot melding en alarmering bij mono- en GRIP-incidenten die van invloed (kunnen) zijn op de ketencontinuïteit van zorg in de regio of op de zorgcontinuïteit/ bedrijfscontinuïteit van een of meerdere zorginstellingen. Hierdoor kunnen zorginstellingen gelijktijdig gealarmeerd en/of geïnformeerd worden.

Informatiesessies ketenpartners 

Voor dit project heeft de GHOR ZL goede feedback ontvangen in diverse klankbordgroepen en informatiebijeenkomsten met deelnemers zoals: acute- en niet-acute zorgpartners, GHOR Limburg-Noord, piketfunctionarissen van de GHOR ZL, Meldkamer Limburg Beheer en diverse stakeholders binnen de veiligheidsregio Zuid-Limburg. De informatiesessies zijn daarnaast gebruikt om elkaar beter te leren kennen (GHOR – zorgpartners) en de werkzaamheden van de GHOR ZL verder te verduidelijken. Onderstaande video geeft een korte impressie van een van deze sessies:

De kernboodschap uit de diverse bijeenkomsten is helder: alarmeer laagdrempelig en alarmeer vroegtijdig. Alarmeer indien mogelijk vóór een eventuele opschaling (GRIP) en na alarmering is er vooral behoefte aan makkelijk toegankelijke informatie en een mogelijkheid tot afstemming.
Op 6 oktober 2022 is het project alarmering zorgpartners live gegaan. Hierdoor is het mogelijk om tegelijkertijd meer dan 150+ crisiscoördinatoren/zorgpartners van 35 verschillende zorgorganisaties te alarmeren en informeren bij een ramp of crisis. Zo zijn we in de geneeskundige keten nog beter voorbereid op rampen en crises!

Meer informatie of deelnemen als zorgorganisatie? Stuur een e-mail naar acghor@ggdzl.nl

×

GGD ZUID LIMBURG

Colofon
Een compliment of suggestie?