Communicatie & informatie    

Website

Veilig Thuis heeft sinds 2021 een nieuwe website. De toegankelijkheid is daarmee vergroot. Sinds 2022 is de website ook in het Engels en Arabisch beschikbaar zodat informatie voor nog meer burgers in hun eigen taal te lezen is. Veilig Thuis is tevens een project gestart om alle communicatie richting direct betrokkenen, omstanders en professionals verder te professionaliseren, opdat het aansluit bij hun informatiebehoefte en duidelijkheid schept over de rol en dienstverlening van Veilig Thuis.

Veilig Thuis magazine    

In mei heeft Veilig Thuis een magazine uitgebracht naar aanleiding van het vijfjarig bestaan van Veilig Thuis (enigszins verlaat i.v.m. Corona). Met het magazine wil Veilig Thuis uitdragen waar Veilig Thuis voor staat en zich voor inzet. Veilig Thuis ziet het magazine als haar visitekaartje naar buiten, als blijk van waardering voor de medewerkers van Veilig Thuis en de collega’s bij partner-organisaties voor hun grote inzet op de aanpak van geweld in afhankelijkheid. 

×

GGD ZUID LIMBURG

Colofon
Een compliment of suggestie?