Dienstverleningspakket van de toekomst 

Waar tot 2021 nog hard gewerkt werd aan de contouren van één toekomstbestendige, professionele organisatie van jeugdgezondheidszorg met gelijkblijvende budgetten en gelijkblijvende dienstverlening, is er vanaf 2022 geïnvesteerd in de transformatie van de JGZ-dienstverlening.

Geheel in lijn met het vernieuwde Landelijk Professioneel Kader (LPK) zijn in 2022 de eerste stappen gezet naar het JGZ-dienstverleningspakket van de toekomst, waarbij de nadruk ligt op aansluiten bij waar behoefte aan is en doen wat nodig is (passende zorg op maat). Van het vakmanschap van de JGZ mag verwacht worden dat per kind de juiste afweging wordt gemaakt. Dat doen we op basis van (wetenschappelijke) kennis en onze eigen praktijkervaringen, gecombineerd met de ervaringen/wensen/behoeften van de jeugdige en de ouder zelf. Zo beslissen we samen en doen we wat werkt.

Concreet betekent dit dat we in 2022 nieuwe (wettelijke) taken hebben toegevoegd aan het dienstverleningspakket, zoals de prenatale huisbezoeken maar ook de interventies Stevig Ouderschap en Voorzorg. Aan de andere kant is het verplichte karakter van een aantal contactmomenten afgehaald, zodat wanneer het goed gaat met een kind de frequentie van contact in overleg met ouders omlaag kan. Daarnaast heeft ook de inzet van digitale mogelijkheden en het verder harmoniseren van processen tot één JGZ bijgedragen aan het efficiënter en effectiever inzetten van de beschikbare formatie en middelen.

Het JGZ-dienstverleningspakket zal volgend jaar een verdere transformatie doormaken, waarop de JGZ zich in 2022 heeft voorbereid. Medewerkers zijn opgeleid en werkprocessen zijn op elkaar afgestemd, zodat de transformatieopgave voortvarend doorloopt en alle Zuid-Limburgse kinderen/gezinnen passende zorg op maat krijgen.

×

GGD ZUID LIMBURG

Colofon
Een compliment of suggestie?