Jeugdgezondheidszorg 

Jeugdgezondheidszorg (JGZ) levert in alle gemeenten van Zuid-Limburg preventieve en vroegsignalerende zorg voor alle kinderen vanaf de zwangerschap tot 18 jaar. De JGZ heeft hierdoor als enige partij in de gezondheidszorg en het sociaal domein vrijwel alle kinderen in Nederland in beeld en houdt in de gaten of ze gezond opgroeien. 

Voor bepaalde doelgroepen levert de JGZ ook specifieke interventies die de gezondheid van kind en gezin helpen bevorderen. Wij adviseren onze gemeenten en zijn tevens verbinder in het veld tussen het medisch en sociaal domein.

De wereld om ons heen is in beweging en de JGZ beweegt mee. Het is de ambitie van JGZ om de groep gezonde kinderen in Zuid-Limburg groter te maken dan die nu is en de zorg vooral daar in te zetten waar die het hardst nodig is.

×

GGD ZUID LIMBURG

Colofon
Een compliment of suggestie?