Het Rijksvaccinatieprogramma en COVID-19

De coronamaatregelen hebben er in 2021 ook toe geleid dat de JGZ de jaarlijkse groepsvaccinaties voor de 4- tot 18-jarigen anders moest organiseren. Zo werden de vaccinaties over meerdere dagen verspreid, om voldoende afstand te kunnen garanderen en veilig te kunnen vaccineren. Ondanks de uitdagingen die corona met zich meebrengt (waaronder een hoger ziekteverzuim), is het reguliere programma onverminderd uitgevoerd, maar was de opkomst lager dan voorgaande jaren. Dit werd mede veroorzaakt door de berichtgeving rondom de covidvaccinaties en de vele jeugdigen en hun ouders in quarantaine. Er zijn extra inhaalspreekuren georganiseerd om jeugdigen alsnog te kunnen vaccineren. 

In 2021 heeft de JGZ ook haar voorbereidingen getroffen op de wijzigingen in het Rijksvaccinatieprogramma vanaf 2022: het programma zal worden uitgebreid met HPV-vaccinatie voor jongens, vervroegde HPV-vaccinatie voor meisjes en inhaalvaccinaties voor alle kinderen tot 18 jaar. Bovendien dient JGZ aan ouders en jongeren expliciet om goedkeuring te gaan vragen voor het doorgeven van informatie aan het RIVM, het zgn. ‘Informed Consent’. Dit heeft veel voorbereiding, communicatie en scholing gevraagd in 2021, maar de JGZ Zuid-Limburg is er klaar voor.

Daarnaast is JGZ ook blijven inspelen op wat Covid van de organisatie vraagt. Zo heeft de JGZ, in samenwerking met de afdeling Infectieziektebestrijding, een scholenteam opgesteld, om goede communicatie richting scholen te kunnen blijven bieden bij alle wisselende maatregelen. Ook zat er dagelijks een telefoonteam klaar van jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen, om de vragen van scholen rondom Covid en de impact op hun leerlingen te kunnen beantwoorden.    

×

GGD ZUID LIMBURG

Colofon
Een compliment of suggestie?