COVID-19 

In 2022 hebben er veel veranderingen in het landelijke beleid rondom Covid-19 plaatsgevonden. Deze veranderingen waren van invloed op de inhoud van de werkzaamheden, maar ook op de organisatie zelf. De start van het jaar begon met een grote drukte: de boostercampagne was nog in volle gang en de maatschappij ging steeds verder open, wat ook voor een stijging in het aantal besmettingen zorgde. De nieuwe variant van het virus was minder ziekmakend en de burger wist de GGD goed te vinden voor alles op het gebied van Covid-19. Hierdoor kon de verantwoordelijkheid stap voor stap worden teruggelegd bij de burger. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) nam het besluit om de maatschappij verder te openen en daarmee veranderde de rol van de GGD. 

Door de onvoorspelbaarheid van het virus en de snel veranderende maatregelen bleef de GGD voor een bepaalde opdracht staan. Ook de wetenschap dat er een najaarscampagne voor vaccineren aan zat te komen vroeg om paraatheid van de covidorganisatie. Het was daarom van wezenlijk belang om een bepaalde groep medewerkers, die reeds goed ingewerkt was, vast te houden.

In het kader van het binden en boeien van het personeel van de covidorganisatie hebben deze medewerkers in rustigere tijden bijgedragen aan projecten binnen de reguliere GGD. Deze projecten hadden onder meer betrekking op het inhalen van achterstallige werkzaamheden ten gevolge van Covid-19. Zowel de betreffende medewerkers als de reguliere GGD-organisatie hebben dit als succesvol ervaren.

×

GGD ZUID LIMBURG

Colofon
Een compliment of suggestie?