Centrum voor Seksuele Gezondheid

Door de lockdownbeperkingen in 2021 hebben minder risicogroepen het Centrum voor Seksuele Gezondheid bezocht dan gebruikelijk. Normaal bezoeken tussen de 6000-7000 mensen het centrum om zich te laten testen op seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA) en/of met vragen over seksualiteit (Sense voor jongeren <25 jaar). Het CSG Limburg wil kwetsbare groepen in de samenleving van de juiste zorg voorzien. Vaak is maatwerk nodig om de zorgverlening te laten aansluiten op de behoefte van de verschillende risicogroepen. Het CSG Limburg werkt daarin samen met professionals uit de regio zoals huisartsen, gynaecologen en jeugdwerk– en zorgprofessionals. 

Onderzoek
Om overwogen keuzes te kunnen maken voor beleid en preventie registreert het CSG Limburg gegevens over de eigen zorgverlening en gezondheidsresultaten uit de regio. 
Zo wordt onder andere informatie verzameld over het aantal consulten, soa-vindpercentages en het anticonceptiegebruik. Deze gegevens worden aangevuld met onderzoeksgegevens over bijvoorbeeld de seksuele gezondheid van jongeren, het aantal tienerzwangerschappen in de regio en cijfers over seksueel grensoverschrijdend gedrag. 
In 2021 is de GGD gestart met de voorbereiding om in het najaar 2022 opnieuw onder jongeren het onderzoek ‘Seks onder je 25ste’ uit te voeren.    

PrEP consulten
In augustus 2019 is de landelijke PrEP-regeling (hiv-preventiepil) van start gegaan. Sindsdien verstrekt de GGD PrEP-medicatie, in overeenstemming met de landelijke regeling. Deze regeling maakt het mogelijk om de hiv-preventiepil voor een bedrag van €7,50 te verstrekken aan mannen die seks hebben met mannen met een verhoogd risico op hiv. In 2021 hebben 290 PrEP-startconsulten plaatsgevonden. PrEP-gebruikers worden medisch gevolgd met regelmatige controles op nierfunctie, hiv en andere soa.

×

GGD ZUID LIMBURG

Colofon
Een compliment of suggestie?