Personeelstekort

De gemeenten en sociale diensten ontvangen vragen voor hulpmiddelen, ontheffingen, arbeidsongeschiktheid en dergelijken. In sommige situaties vragen zij advies aan de GGD om een goed besluit hierover te kunnen nemen. Deze adviesvragen komen terecht bij de unit Sociaal Medische Advisering (SMA). 

Krapte arbeidsmarkt

Ook de werkzaamheden van de sociaal medische advisering (SMA) zijn in 2022 beïnvloed door het tekort aan artsencapaciteit. Een beeld dat ook landelijk speelt. Door het vertrek van een medisch adviseur  en de krapte op de arbeidsmarkt is het niet mogelijk gebleken om openstaande vacatures op te vullen. Het gevolg hiervan waren oplopende doorlooptijden van de adviezen aan gemeenten met alle gevolgen van dien.

Vanuit de GGD is een tweetal ingrijpende maatregelen genomen:

  • Van 1 september tot 1 november 2022 werd een stop aangekondigd voor het aanvragen van keuringen vanuit gemeenten bij de GGD.     
  •  Voor de gemeenten waarmee de GGD geen samenwerkingsovereenkomst op het gebied van SMA heeft is per 1 september 2022 de dienstverlening in het kader van de Participatiewet gestopt en per 1 januari 2023 de dienstverlening voor de leerplicht.

Vanaf 1 november 2022 is de dienstverlening vanuit de SMA gecontinueerd. Wel vraagt dit tekort aan artsen om een nieuwe aanpak. Daarom zijn er gesprekken gevoerd met de gemeenten om de adviesteams te verstevigen, met als doel om op de lange termijn de aanvragen bij de GGD te verminderen. De gesprekken met gemeenten worden in 2023 voortgezet.  

×

GGD ZUID LIMBURG

Colofon
Een compliment of suggestie?