Frank Klaassen, directeur / bestuurder GGD Zuid Limburg

“De kracht van samen maakt het verschil.”

“Onze werkelijkheid staat onder grote druk. Het lijkt alsof de ene crisis de andere opvolgt. De impact van deze gebeurtenissen is groot, zowel op de maatschappij als de werkzaamheden van GGD Zuid Limburg. Zo is er meer vraag naar uitvoerende rollen. Denk aan onze centrale rol binnen de aanpak van de coronapandemie en de hulpverlening in het kader van de Oekraïense vluchtelingencrisis. Maar er zijn ook extra inspanningen nodig achter de schermen. Bijvoorbeeld voor het werven van gekwalificeerd personeel voor specialistische functies in deze krappe arbeidsmarkt. Of het doorvoeren van aanpassingen om te blijven voldoen aan de steeds strenger wordende regelgeving rondom gegevensbeveiliging en privacy. Tot slot hebben wij ons ook nog te verhouden tot bredere maatschappelijke vraagstukken. Denk aan de grote (gezondheids)verschillen die alleen maar versterkt zijn door de pandemie en de energiecrisis, en met name de kwetsbare groepen in onze samenleving raken.

In 2022 bewezen we dat we er staan in turbulente en moeilijke tijden. Als GGD Zuid Limburg én als samenwerkingspartner. Dat leverde niet alleen waardering op, maar ook een gevoel van trots. Dit hebben we omgezet in kracht: we blijven de schouders eronder zetten, ongeacht de uitdagingen die er liggen. We gaan ervoor om de opgaven die ons pad kruisen met impact aan te pakken. Hierbij zoeken wij steeds vaker de samenwerking op. De Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) is daar een mooi voorbeeld van. Voorheen lag de nadruk vooral op het verstrekken van materiaal en de eigen uitvoering. Inmiddels is de GHOR echter versneld uitgegroeid tot een waardevolle netwerkorganisatie. Een verbindingsofficier voor onder andere zorgorganisaties, gemeenten, huisartsen, vrijwilligers en Veiligheidsregio Zuid-Limburg. De spin in het web bij een crisis. 

Om de kracht van samen nog beter te benutten is er door de GGD in 2022 veel geïnvesteerd in een netwerkaanpak met verschillende partijen, onder andere in het kader van Trendbreuk. Een belangrijke basis, die wij met elkaar hebben gerealiseerd om de nieuwe vraagstukken in het kader van het Gezond Leven Akkoord (GALA) op te pakken en de noodzakelijke verbinding te leggen met de opgaven vanuit het Integraal Zorg Akkoord (IZA). 

×

GGD ZUID LIMBURG

Colofon
Een compliment of suggestie?