Asfaltcentrale in Stein in 2022 (vervolg)

De medische milieukunde (MMK) houdt zich bezig met de interactie tussen milieufactoren en gezondheid en krijgt hierover zeer diverse en complexe vraagstukken ter beoordeling voorgelegd. Het belangrijkste doel van de medische milieukunde is het beschermen en bevorderen van de gezondheid van burgers door risico’s van milieufactoren te beperken en positieve omgevingsfactoren te stimuleren.  

Asfaltcentrale in Stein in 2022 (vervolg)

In het jaarverslag 2021 werd geschreven over de asfaltcentrale in Stein. Omwonenden ervaren geurhinder en maken zich zorgen over hun gezondheid. Naar aanleiding van deze klachten van geuroverlast, zorgen over gezondheid en overschrijding van normen heeft de GGD in 2021 op verzoek van de gemeente een gezondheidskundige risicobeoordeling uitgevoerd. Naast deze beoordeling heeft de GGD ook geadviseerd om partijen bij elkaar te brengen. Dit heeft ertoe geleid dat in maart 2022 een bewonersbijeenkomst heeft plaatsgevonden. De gemeente heeft deze bijeenkomst georganiseerd om bewoners door de verschillende betrokken partijen goed te informeren. De GGD heeft tekst en uitleg gegeven over de gezondheidskundige risicobeoordeling die zij heeft uitgevoerd. De Regionale UitvoeringsDienst (RUD) heeft de mensen geïnformeerd over wat en hoe zij hebben gemeten aan de schoorsteen en in de omgeving van de asfaltcentrale. De gemeente heeft informatie gedeeld over het juridische traject en het bedrijf zelf over de maatregelen die zij gaan treffen. MMK brengt kennis in, communiceert over de risico’s, informeert burgers en adviseert gemeenten in het hele proces over te nemen stappen.

×

GGD ZUID LIMBURG

Colofon
Een compliment of suggestie?